Slider

Kwiecień 2014

Drogi pas drogowy

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia dużo kosztuje. Możesz zapłacić karę jeśli postawiłeś przykładowo: reklamę, ogrodzenie, rusztowanie, schody, część budynku w pasie drogowym nielegalnie. To ustawa o drogach publicznych określa w jakich sytuacjach w ogóle zajęcie pasa drogowego jest możliwe. Jeżeli jednak już doszło do zajęcia pasa drogowego lub spotkałeś się z zarzutem jego zajęcia bez zezwolenia, to […]

Dużo dobrego

Dużo dobrego z okazji Świąt Wielkiejnocy – wiary i spokoju ducha !

Specustwa nie dla wszystkich dróg

Specustawa (czyli Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) przewiduje uproszczone zasady i procedury związane z inwestycjami drogowymi. Jej głównym celem jest przyspieszenie budowy infrastruktury związanej z drogami w Polsce. U wielu osób budzi ona strach z uwagi na to, że na jej podstawie bardzo szybko można pozbawić kogoś własności […]

Dobra książka

Dzisiaj krótka reklama książki dr Marcina Czepelaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka nie jest o prawie budowlanym, ale o międzynarodowym prawie zobowiązań Unii Europejskiej. Muszę jednak o niej napisać z dwóch powodów: Po pierwsze książka została nagrodzona najwyższą nagrodą w V edycji Konkursu „Przeglądu Sądowego” na najbardziej przydatną książkę prawniczą w praktyce […]

Decyzję o pozwoleniu na budowę, co do zasady, można realizować, gdy stanie się ostateczna, tj. nikt się od niej nie odwołał lub pomimo wniesienia odwołania organ II instancji ją podtrzymał. Jeśli jesteś osobą, która nie chce z różnych względów, aby inwestycja budowlana się rozpoczęła, możesz próbować ją powstrzymać składając skargę do sądu administracyjnego wraz z […]