0 komentarzy

Moi prawnicy

Do dzisiejszego wpisu zainspirowała mnie Gazeta Prawna przedstawiając sylwetki prawników, którzy swoją osobowością, wiedzą, czy walką wpływali na losy krajów, w których żyli. Tutaj jest link do tego artykułu. Po lekturze tego tekstu, pomyślałem jacy polscy prawnicy mieli dla mnie znaczenie – kto mnie inspirował, kto miał wpływ na moje decyzje, kto przekazał dużo świetnej […]

28 listopada 2014
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szkoda = Roszczenia.

Zainwestowałeś w nieruchomość sporo pieniędzy. Pomyślałeś, że w przyszłości sprzedasz ją z zyskiem lub wybudujesz piękny dom z oknami na łąki. Albo jeszcze inaczej – firma, którą rozwijasz ma mieć tam swoją siedzibę. Takie plany mogłeś snuć z uwagi na to, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w momencie kupna nieruchomości pozwalał na budowę na […]

27 listopada 2014

Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego

I firmy i osoby fizyczne kupują nieruchomości. Dzięki wzrostowi świadomości prawnej kupujący sprawdzają już nie tylko księgi wieczyste, ale również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy nawet tworzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, by wiedzieć, co w sąsiedztwie kupowanej działki powstanie lub może powstać w przyszłości. Jednak pomimo tego, że dochowasz należytej staranności i sprawdzisz […]

21 listopada 2014
17 komentarzy

Grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki

Pisałem już tutaj o konsekwencjach samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane samowolę budowlaną możesz zalegalizować (jeżeli się da) lub rozebrać. Jeżeli nie zlikwidujesz samowoli budowlanej, to zostaniesz do tego przymuszony przez organy nadzoru budowlanego. Środkiem, który jest stosowany przez nadzór budowlany w celu wymuszenia likwidacji samowoli budowlanej jest: grzywna w celu przymuszenia wykonania nakazu […]

18 listopada 2014

Postanowienie o nałożeniu kary za użytkowanie budynku bez odpowiedniego zezwolenia

Tak, to jest fakt. Zdarza się częściej lub rzadziej, że przystępujemy do użytkowania budynku bez odpowiedniego zezwolenia. Co dalej? Co zrobić z sytuacją, w której nadzór budowlany już wie, że użytkujemy bez zezwolenia i nałoży karę finansową za samowolę użytkową ? Warto złożyć zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ! Nie zawsze bowiem taka kara finansowa […]

4 listopada 2014

Newsletter

0 komentarzy

Moi prawnicy

Do dzisiejszego wpisu zainspirowała mnie Gazeta Prawna przedstawiając sylwetki prawników, którzy swoją osobowością, wiedzą, czy walką wpływali na losy krajów, w których żyli. Tutaj jest link do tego artykułu. Po lekturze tego tekstu, pomyślałem jacy polscy prawnicy mieli dla mnie znaczenie – kto mnie inspirował, kto miał wpływ na moje decyzje, kto przekazał dużo świetnej […]

28 listopada 2014

Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szkoda = Roszczenia.

Zainwestowałeś w nieruchomość sporo pieniędzy. Pomyślałeś, że w przyszłości sprzedasz ją z zyskiem lub wybudujesz piękny dom z oknami na łąki. Albo jeszcze inaczej – firma, którą rozwijasz ma mieć tam swoją siedzibę. Takie plany mogłeś snuć z uwagi na to, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w momencie kupna nieruchomości pozwalał na budowę na […]

27 listopada 2014

Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego

I firmy i osoby fizyczne kupują nieruchomości. Dzięki wzrostowi świadomości prawnej kupujący sprawdzają już nie tylko księgi wieczyste, ale również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy nawet tworzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, by wiedzieć, co w sąsiedztwie kupowanej działki powstanie lub może powstać w przyszłości. Jednak pomimo tego, że dochowasz należytej staranności i sprawdzisz […]

21 listopada 2014
17 komentarzy

Grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki

Pisałem już tutaj o konsekwencjach samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane samowolę budowlaną możesz zalegalizować (jeżeli się da) lub rozebrać. Jeżeli nie zlikwidujesz samowoli budowlanej, to zostaniesz do tego przymuszony przez organy nadzoru budowlanego. Środkiem, który jest stosowany przez nadzór budowlany w celu wymuszenia likwidacji samowoli budowlanej jest: grzywna w celu przymuszenia wykonania nakazu […]

18 listopada 2014