14 komentarzy

Postępowanie karne w związku z samowolą budowlaną

Pisałem już o tym, że za samowolę budowlaną można odpowiadać zarówno na gruncie prawa administracyjnego jak i karnego. Nadzór budowlany gdy ma podejrzenie, iż doszło do wykonania robót budowlanych bez odpowiedniego zezwolenia, zazwyczaj powiadamia o tym fakcie organy ścigania. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której nadzór budowlany prowadzi „swoje” postępowanie (administracyjne), a policja, czy też […]

18 maja 2015
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Licz na szczęście. Kary za użytkowanie budynku bez zezwolenia

Prawnik w swojej praktyce spotyka się ze sprawami, których wynik jest uzależniony wyłącznie od tego, który z sędziów będzie wydawał orzeczenie w sprawie. Tak, tak – wyłącznie od tego. Prawnicy reprezentujący klientów w sądach wiedzą, o czym piszę. Są bowiem problemy prawne, które dzielą samych sędziów. I bynajmniej nie dotyczy to jedynie spraw w niższych […]

13 maja 2015
1 komentarz

Wadliwy nakaz rozbiórki

Z nakazem rozbiórki samowoli budowlanej jest tak, że jeżeli jest wydany i jest ostateczny, to należy go wykonać. Jeżeli sam tego nakazu rozbiórki nie wykonasz, to zrobi to za ciebie nadzór budowlany, a jeszcze wcześniej nałoży grzywnę w celu przymuszenia. Jednak pamiętaj, że nie każdy nakaz rozbiórki (decyzja administracyjna) jest wydawany prawidłowo. Organy administracji przy […]

7 maja 2015

Newsletter

14 komentarzy

Postępowanie karne w związku z samowolą budowlaną

Pisałem już o tym, że za samowolę budowlaną można odpowiadać zarówno na gruncie prawa administracyjnego jak i karnego. Nadzór budowlany gdy ma podejrzenie, iż doszło do wykonania robót budowlanych bez odpowiedniego zezwolenia, zazwyczaj powiadamia o tym fakcie organy ścigania. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której nadzór budowlany prowadzi „swoje” postępowanie (administracyjne), a policja, czy też […]

18 maja 2015

Licz na szczęście. Kary za użytkowanie budynku bez zezwolenia

Prawnik w swojej praktyce spotyka się ze sprawami, których wynik jest uzależniony wyłącznie od tego, który z sędziów będzie wydawał orzeczenie w sprawie. Tak, tak – wyłącznie od tego. Prawnicy reprezentujący klientów w sądach wiedzą, o czym piszę. Są bowiem problemy prawne, które dzielą samych sędziów. I bynajmniej nie dotyczy to jedynie spraw w niższych […]

13 maja 2015
1 komentarz

Wadliwy nakaz rozbiórki

Z nakazem rozbiórki samowoli budowlanej jest tak, że jeżeli jest wydany i jest ostateczny, to należy go wykonać. Jeżeli sam tego nakazu rozbiórki nie wykonasz, to zrobi to za ciebie nadzór budowlany, a jeszcze wcześniej nałoży grzywnę w celu przymuszenia. Jednak pamiętaj, że nie każdy nakaz rozbiórki (decyzja administracyjna) jest wydawany prawidłowo. Organy administracji przy […]

7 maja 2015