Slider

Czerwiec 2015

Jeżeli okaże się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego narusza Twoje interesy, to zaskarż go do sądu. Wcześniej wezwij radę gminy, aby usunęła zapisy dla Ciebie niekorzystne. Dlaczego radę gminy? Bo to ten organ uchwalił plan. Jakie terminy na złożenie skargi ? 30 dni – od dnia otrzymania od organu odpowiedzi na Twoje wezwanie, że nic […]

W praktyce powstaje sporo problemów z obszarem, jaki winien być analizowany przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (decyzji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego). Analizie powinny być poddane funkcje oraz cechy zabudowy terenu, na którym ma powstać nowa inwestycja. Analiza cech i funkcji terenu jest potrzebna po to, aby […]

Kodeks budowlany

Idzie nowe. Kodeks budowlany. Nawet osoby, które w miarę na bieżąco śledzą zmiany w prawie budowlanym mogą się w tych zmianach pogubić. Tak, częste zmiany w przepisach to problem, który jest trudny do opanowania dla wszystkich – również prawników praktyków. Ale nie o problemie zmian w legislacji dzisiaj, a o zmianach, które będą miały wpływ […]