Slider

Sierpień 2015

Jest wiele rzeczy, których nie lubimy. Jedną z nich są procedury, które regulują sposób postępowania przed sądem, urzędem, czy też przy podejmowaniu uchwał w gminie. Są często skomplikowane, irracjonalne, długotrwałe … Jedni się na nie obrażają, jeszcze inni umiejętnie wykorzystują do realizacji własnych interesów. Jednak niezależnie od tego, czy je lubimy, czy też nie, jak […]

Pomimo pięknej pogody, wakacyjnego nastawienia sędziów i urzędników, praca musi być wykonana. Właśnie tak trochę wakacyjnie jeden z organów, przed którym prowadzę sprawę, zaczął niezrozumiale interpretować przepisy i według dla siebie jedynie znanego klucza wyznaczył strony postępowania w sprawie samowoli budowlanej. Z mojego doświadczenia wynika, iż organy nadzoru budowlanego często błędnie interpretują przepisy w tym […]