Slider

Styczeń 2016

Nakaz rozbiórki nie zawsze możliwy

Warto przypomnieć (bo praktyka potrafi zaskoczyć), że możliwość wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego nie jest nieograniczonym prawem nadzoru budowlanego. Przykład? Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu zabytkowego nadzór budowlany powinien uzyskać wcześniej zgodę konserwatora zabytków. Brak takiej zgody uniemożliwia wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę budynku.