0 komentarzy

Z obowiązkiem sporządzenia ekspertyzy technicznej można się nie zgodzić

W praktyce jest tak, że jeżeli stan techniczny obiektu budowlanego budzi zastrzeżenia, to nadzór budowlany zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do sporządzenia na własny koszt ekspertyzy technicznej. Ekspertyza ta sporządzona przez odpowiedniego specjalistę ma określić kondycję budynku i pomóc nadzorowi budowlanemu w podjęciu decyzji, co do dalszych losów użytkowanego obiektu. Moim zdaniem obowiązek sporządzenia ekspertyzy […]

24 lutego 2016
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

W Sądzie Najwyższym i Rzeczpospolitej o próbie do zawarcia ugody – nasza kancelaria wygrała !

Wpis dzisiejszy pozornie nie ma wiele wspólnego z prawem budowlanym. Ale tylko pozornie, bo procesowanie się w sądach cywilnych przez przedsiębiorców budowlanych nie należy do rzadkości. Post dotyczy bowiem kwestii związanej z zawezwaniem do próby ugodowej przed sądem cywilnym – a precyzyjniej, czy kolejne zawezwanie (drugie i następne) przerywa bieg przedawnienia. Problemem tym (tak ważnym […]

1 lutego 2016

Newsletter

0 komentarzy

Z obowiązkiem sporządzenia ekspertyzy technicznej można się nie zgodzić

W praktyce jest tak, że jeżeli stan techniczny obiektu budowlanego budzi zastrzeżenia, to nadzór budowlany zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do sporządzenia na własny koszt ekspertyzy technicznej. Ekspertyza ta sporządzona przez odpowiedniego specjalistę ma określić kondycję budynku i pomóc nadzorowi budowlanemu w podjęciu decyzji, co do dalszych losów użytkowanego obiektu. Moim zdaniem obowiązek sporządzenia ekspertyzy […]

24 lutego 2016

W Sądzie Najwyższym i Rzeczpospolitej o próbie do zawarcia ugody – nasza kancelaria wygrała !

Wpis dzisiejszy pozornie nie ma wiele wspólnego z prawem budowlanym. Ale tylko pozornie, bo procesowanie się w sądach cywilnych przez przedsiębiorców budowlanych nie należy do rzadkości. Post dotyczy bowiem kwestii związanej z zawezwaniem do próby ugodowej przed sądem cywilnym – a precyzyjniej, czy kolejne zawezwanie (drugie i następne) przerywa bieg przedawnienia. Problemem tym (tak ważnym […]

1 lutego 2016