Slider

Luty 2016

W praktyce jest tak, że jeżeli stan techniczny obiektu budowlanego budzi zastrzeżenia, to nadzór budowlany zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do sporządzenia na własny koszt ekspertyzy technicznej. Ekspertyza ta sporządzona przez odpowiedniego specjalistę ma określić kondycję budynku i pomóc nadzorowi budowlanemu w podjęciu decyzji, co do dalszych losów użytkowanego obiektu. Moim zdaniem obowiązek sporządzenia ekspertyzy […]

Moja opinia dla Gazety Prawnej na temat luki w przepisach dotyczącej użytkowania samowoli budowlanej. Tekst znajdziesz tutaj.

Wpis dzisiejszy pozornie nie ma wiele wspólnego z prawem budowlanym. Ale tylko pozornie, bo procesowanie się w sądach cywilnych przez przedsiębiorców budowlanych nie należy do rzadkości. Post dotyczy bowiem kwestii związanej z zawezwaniem do próby ugodowej przed sądem cywilnym – a precyzyjniej, czy kolejne zawezwanie (drugie i następne) przerywa bieg przedawnienia. Problemem tym (tak ważnym […]