Slider

Marzec 2016

Trafiła mi się ciekawa sprawa, której finał miał miejsce w styczniu 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie. Spór sprowadzał się do tego, czy helikopter może być przechowywany w garażu – czy jego wstawienie do garażu zmienia sposób użytkowania tego budynku w rozumieniu prawa budowlanego. Tego typu sprawa jest jednym z przykładów sytuacji, w […]

Kilka dni temu (18 lutego 2016 roku) reprezentowałem jednego z klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sprawa ciekawa, bo dotyczyła próby unieważnienia ostatecznej decyzji o nakazie rozbiórki budynku, który będąc samowolą budowlaną połączony został konstrukcyjnie i funkcjonalnie z legalną budową. Naczelny Sąd Administracyjny zmierzył się z zagadnieniem, czy można złożyć po raz drugi […]