Slider

Kwiecień 2016

Odwołanie od nakazu rozbiórki

Spotkałem się kolejny raz z historią, która prowokuje wręcz do napisania dzisiejszego postu. Posłuchaj. Nie zwlekaj nigdy z odwołaniem od decyzji o nakazie rozbiórki. Nie daj się zwieść sugestiom urzędników, że ono nic nie da i że jak nie wniesiesz odwołania, to jakoś to będzie. Nic już nie będzie! Widziałem już wiele nieszczęść tylko z […]

Piszę na gorąco, bo właśnie wyszedłem z rozprawy z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. A sprawa była ciekawa. Dotyczyła bowiem m.in. problemu związanego z możliwością odstąpienia od warunków zgłoszenia robót budowlanych. Jak już wiecie z poprzednich wpisów, roboty budowlane mogą być wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jest jeszcze mała grupa robót budowlanych, […]

Kontrola nadzoru budowlanego

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego to ważna sprawa. Przeprowadza się ją m.in w sprawach związanych z samowolą budowlaną, odstąpieniami od projektu budowlanego, czy użytkowania budynku. W czasie kontroli spisuje się protokół, stanowiący jeden z głównych dowodów w sprawie. Znajdują się tam m.in. spostrzeżenia organu z kontroli, jak również oświadczenia osób biorących w niej udział. Aby […]