Slider

Sierpień 2016

Wyobraź sobie, że wybudowałeś urządzenie wodnoprawne na rzece, które jest jednocześnie obiektem budowlanym. Co więcej, przed jego wzniesieniem nie uzyskałeś pozwolenia wodnoprawnego, ani pozwolenia na budowę (bo ta sama rzecz jest zarówno urządzeniem w rozumieniu prawa wodnego jak i obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego). Co wówczas? Jak zlikwidować nielegalność takiego urządzenia/obiektu? Jak to zalegalizować […]

W czerwcu bieżącego roku został wydany raport Najwyższej Izby Kontroli na tematem wydawanych przez urzędy decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nie zamierzam tego raportu na łamach bloga opisywać, bo to ani miejsce, ani czas na tego typu wywody – pełny tekst znajdziesz tutaj. Chciałbym jednak skomentować główną tezę tego […]