3 komentarze

Zaświadczenie o samodzielności lokalu – Starosto nie zapominaj o Prawie budowlanym (1)

Dochodzi (wcale nierzadko) do sytuacji, w której inwestor kupując dom w dzielnicy domów jednorodzinnych w celu przysłowiowego remontu, czy też przebudowy, a nawet rozbudowy i nadbudowy, dokonuje w nim ostatecznie takich zmian, które doprowadzają do  faktycznego stworzenia nowych lokali, których ilość jest większa niż dwa. Po czym inwestor ten zwraca się do starosty o wydanie […]

17 grudnia 2016
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

1 komentarz

Legalizacja samowoli budowlanej pod pewnymi warunkami

Warto jeszcze raz przypomnieć, że: „Na postępowanie legalizacyjne składa się wstępna analiza czy obiekt wybudowany w ramach samowoli budowlanej nie narusza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub czy jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy, a także czy nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych. Pozytywna weryfikacja tych okoliczności musi prowadzić do wszczęcia postępowania legalizacyjnego. Z kolei […]

12 grudnia 2016
3 komentarze

Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Używając języka sportowego, proces budowlany ma kilku swoich głównych rozgrywających (bohaterów). Są nimi: 1/ inwestor; 2/ inspektor nadzoru inwestorskiego; 3/ projektant; 4/ oraz kierownik budowy lub kierownik robót. Bez wątpienia podstawowym graczem jest kierownik budowy. To on odpowiada m.in. za: 1/ protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; 2/ prowadzenie dokumentacji budowy (przede […]

9 grudnia 2016

Newsletter

3 komentarze

Zaświadczenie o samodzielności lokalu – Starosto nie zapominaj o Prawie budowlanym (1)

Dochodzi (wcale nierzadko) do sytuacji, w której inwestor kupując dom w dzielnicy domów jednorodzinnych w celu przysłowiowego remontu, czy też przebudowy, a nawet rozbudowy i nadbudowy, dokonuje w nim ostatecznie takich zmian, które doprowadzają do  faktycznego stworzenia nowych lokali, których ilość jest większa niż dwa. Po czym inwestor ten zwraca się do starosty o wydanie […]

17 grudnia 2016
1 komentarz

Legalizacja samowoli budowlanej pod pewnymi warunkami

Warto jeszcze raz przypomnieć, że: „Na postępowanie legalizacyjne składa się wstępna analiza czy obiekt wybudowany w ramach samowoli budowlanej nie narusza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub czy jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy, a także czy nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych. Pozytywna weryfikacja tych okoliczności musi prowadzić do wszczęcia postępowania legalizacyjnego. Z kolei […]

12 grudnia 2016
3 komentarze

Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Używając języka sportowego, proces budowlany ma kilku swoich głównych rozgrywających (bohaterów). Są nimi: 1/ inwestor; 2/ inspektor nadzoru inwestorskiego; 3/ projektant; 4/ oraz kierownik budowy lub kierownik robót. Bez wątpienia podstawowym graczem jest kierownik budowy. To on odpowiada m.in. za: 1/ protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy; 2/ prowadzenie dokumentacji budowy (przede […]

9 grudnia 2016