Zmiany w Prawie budowlanym w 2017 roku – ważna zmiana dla inwestorów

Pisałem w ostatnim poście o bardzo ważnej zmianie w Prawie budowlanym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, a związana jest z definicją istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego. Jest jeszcze jedna zmiana, która wpłynie znacząco na proces budowlany. Dotyczy ona możliwości złożenia zażalenia na postanowienia o wstrzymaniu robót w sytuacji zarzutu […]

23 lutego 2017
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Najważniejsza zmiana w Prawie budowlanym w 2017 roku

W prasie pojawia się wiele informacji na temat zmian w prawie budowlanym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Najczęściej wskazuje się na zmiany (traktowane jako te najistotniejsze) dotyczące nowej grupy robót budowlanych, które można wykonywać bez pozwolenia na budowę lub jedynie na zgłoszenie. Wskazuje się również na skrócenie terminów z 30 […]

14 lutego 2017
0 komentarzy

Nadzór budowlany nie zajmuje się oceną stanu wody na gruncie

Zdarza się, że doświadczeni urzędnicy zapominają o oczywistościach. Dlatego warto przypomnieć, że: nadzór budowlany nie jest właściwy do oceny zmiany stanu wody na gruncie i nawet taka zmiana nie może być kwalifikowana jako samowola budowlana. Prowadzenie postępowania dla tego typu spraw (zmiany stanu wody) zastrzeżone zostało dla organów gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta) i wynika wprost […]

9 lutego 2017
0 komentarzy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji konkurencyjnej

Pytacie często, czy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia na rzecz jednego inwestora nie ogranicza innego inwestora w uzyskaniu takiej decyzji. Odpowiedź jest prosta: wydanie kolejnej decyzji środowiskowej dla podobnego przedsięwzięcia na tej samej działce jest możliwe. Dlaczego ? Prawo nie ogranicza w żaden sposób możliwości wielokrotnego występowania o ustalenie środowiskowych warunków […]

7 lutego 2017
2 komentarze

Terminy na złożenie dokumentów do zalegalizowania samowoli budowlanej

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 grudnia 2016 roku: „Brzmienie art. 48 ust. 4 p.b. jest jednoznaczne i nie może budzić wątpliwości. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie nałożonych przez organ obowiązków (moje: związanych z legalizacją samowoli budowlanej), właściwy organ obowiązany jest wydać decyzję, o której mowa w art. 48 […]

6 lutego 2017

Newsletter

Odstąpienia od projektu budowlanego i samowola budowlana w jednym

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których część nieruchomości stanowi odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowdlaego, a część całkowicie samowolnie wzniesiony obiekt. Jaką wówczas zastosować procedurę do likwidacji samowolnie wykonanych robót? Czy procedurę związaną z likwidacją samowoli budowlanej, czy też procedurę naprawczą dla odstąpień od zatwierdzonego projektu ? W takiej sytuacji nadzór budowlany powinien zastosować dwa […]

3 lutego 2017