Slider

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego

Pamiętać należy o tym, że wybudowanie obiektu budowlanego zgodnie z pozwoleniem na budowę nie daje jeszcze podstaw do jego użytkowania.

Dopiero zgoda nadzoru budowlanego daje taką możliwość.

Obiekty budowlane o dużych gabarytach (skomplikowanej konstrukcji) wymagają pozwolenia na użytkowanie wydanego w drodze odrębnej decyzji administracyjnej. Wydanie takiej decyzji będzie poprzedzone obowiązkową kontrolą, w trakcie której urzędnicy będą badać, czy inwestycja została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę.

Natomiast w przypadku mniejszych obiektów (jak np. domki jednorodzinne) nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie w drodze odrębnej decyzji – wystarczy złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wraz z wymaganymi dokumentami.

Jeżeli organ przez 14 dni milczy, to uznaje się, że nastąpiła milcząca zgoda nadzoru budowlanego i możemy przystępować do użytkowania naszego obiektu budowlanego.

Istotnym jest tutaj, że nadzór budowlany ma  14 dni na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji. Proszę jednak pamiętać, że po zmianach w Prawie budowlanym, które weszły w życie 28 czerwca 2015 roku, za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień jego nadania w placówce pocztowej (przed nowelizacją Prawa budowlanego był to termin 21 dni, ale organ w tym czasie musiał doręczyć decyzję o sprzeciwie inwestorowi, po zmianie Prawa budowlanego wystarczy, że przesyłkę ze sprzeciwem nada w placówce pocztowej).

Pamiętać zatem należy, że organy administracji publicznej mają również ramy czasowe, w których mogą skutecznie działać.

P.S.

Kupując nieruchomość pamiętajmy o sprawdzeniu, czy obiekt ma pozwolenie na użytkowanie, bowiem przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez zezwolenia sporo kosztuje (temu, kto odpowiada za przystąpienie do użytkowania bez zezwolenia poświęciłem wpis z 9 grudnia 2013 roku).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: