Slider

damian buniak

damian buniak

Moja dzisiejsza opinia dla gazety Rzeczpospolita na temat unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tekst znajdziesz tutaj.

Moja opinia dla gazety Rzeczpospolita na temat samowoli budowlanych w Polsce. Tekst znajdziesz tutaj.

Kilka dni temu (18 lutego 2016 roku) reprezentowałem jednego z klientów w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sprawa ciekawa, bo dotyczyła próby unieważnienia ostatecznej decyzji o nakazie rozbiórki budynku, który będąc samowolą budowlaną połączony został konstrukcyjnie i funkcjonalnie z legalną budową. Naczelny Sąd Administracyjny zmierzył się z zagadnieniem, czy można złożyć po raz drugi […]

W praktyce jest tak, że jeżeli stan techniczny obiektu budowlanego budzi zastrzeżenia, to nadzór budowlany zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do sporządzenia na własny koszt ekspertyzy technicznej. Ekspertyza ta sporządzona przez odpowiedniego specjalistę ma określić kondycję budynku i pomóc nadzorowi budowlanemu w podjęciu decyzji, co do dalszych losów użytkowanego obiektu. Moim zdaniem obowiązek sporządzenia ekspertyzy […]

Moja opinia dla Gazety Prawnej na temat luki w przepisach dotyczącej użytkowania samowoli budowlanej. Tekst znajdziesz tutaj.