Slider

Czasami i bez zgody można

Trochę na przekór temu, co napisałem w ostatnim poście, pomyślałem, że warto wskazać w dzisiejszym, że nie każda zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga zgody organu administracji publicznej.

IMG_2129Przepisy Prawa budowlanego określają sytuacje, w których taka zgoda będzie Ci potrzebna.

Jeżeli zamierzasz zmienić sposób użytkowania budynku w ten sposób, że np. z lokalu mieszkalnego chcesz zrobić przedszkole, to zgody urzędu będziesz potrzebować, gdy zmiana wpłynie na warunki bezpiecznego korzystania z budynku (a w szczególności: pożarowe, powodziowe, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i wielkości lub układu obciążeń budynku).

Jednak pamiętaj, że wskazanie w Prawie budowlanym sytuacji, w których zgoda na zmianę sposobu użytkowania budynku jest wymagana, nie przesądza o tym, że to każda zmiana będzie wymagała zgody organu.

Sądy administracyjne wielokrotnie zwracały uwagę na zbyt pochopne działanie organów nadzoru budowlanego przy uznawaniu, iż określona zmiana sposobu użytkowania wymagała interwencji organu.

Pozostając przy przykładzie przedszkola warto przytoczyć orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2011 r., który zajął się sprawą utworzenia małego przedszkola w części domu jednorodzinnego. Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził m.in: „ (..) brak jest podstaw do dokonania takiej wykładni (..), która prowadziłaby do uznania, iż każda działalność opiekuńczo-wychowawcza, a w tym prowadzenie małego przedszkola w części domu jednorodzinnego (mieszkaniu) powinna być zakwalifikowana jako zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (..). Wydaje się oczywiste, iż prowadzenie działalności opiekuńczej, czy wychowawczej nad niewielką grupką dzieci nie powoduje zaistnienia takich okoliczności, jakie są wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2. W domu jednorodzinnym może przecież zamieszkiwać liczna, nawet wielopokoleniowa rodzina a więc liczba dzieci mieszkających w takim domu, którymi opiekuje się rodzina a nawet niekiedy osoby obce, także może być porównywalna z liczbą dzieci przebywających w niewielkim przedszkolu”.

Podsumować ten wyrok można w ten sposób, że jedynie zmiany mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego będą wymagały zgody organu administracji publicznej.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Darek Grudzień 17, 2017 o 13:51

Panie Mecenasie, czytałem Pańskie posty dotyczące prawa budowlanego. Napiszę o ciekawym przypadku z małopolskiego
podwórka. Lokal w obiekcie na I piętrze , w 2012 roku odmówiono odbioru , co niesie skutki braku określenia powierzchni biologicznie
czynnych. Lokal jest użytkowy a zawiera min w projekcie takie elementy jak winda – na dzień dzisiejszy brak tej windy i szyb windy zabity
prowizorycznie deskami a więc odstępstwo od projektu. Lokal nie został odebrany a więc organy kontrolne powinny zauważyć , że wydanie jakichkolwiek
odbiorów (Sanepid, Straż Pożarna) powinny być nie możliwe – jak dokonywać oględzin lokalu użytkowego nie dopuszczonego do użytkowania ?!
Na domiar złego w lokalu jest prowadzona działalność Przedszkola – jak zapewne się orientuje wymóg powierzchni biologicznie czynnych dla
jednostek oświatowo-wychowawczych są ściśle określone ustawowo. W 2012 roku PINB w Nowym Sączu w odmownej decyzji w przedmiotowej sprawie
jako jeden z powodów podał brak ww powierzchni biologicznie czynnych. Czy wg Pana ja się czepiam czy ktoś próbuje tuszować wielki błąd?
Kiedy ktoś z tym to zrobi po PINB umywa ręce bo uważa że kara się przedawniła – czyli wszystko jest ok i dzieci mogą siedzieć na placu budowy
czy też w lokalu widmo ?

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2018 o 09:32

Dzień dobry,
przystąpienie do użytkowania budynku bez odpowiedniej zgody jest tzw. samowolą użytkową, za którą grozi kara finansowa, która rzeczywiście ulega przedawnieniu. W tej sytuacji rzeczywiście nadzór budowlany nie może zbyt wiele zrobić – chyba, że doszłoby do zmiany sposobu użytkowania budynku (inna funkcja z pozwoleniu na budowę, a inna w rzeczywistości), albo użytkowanie odbywa się w warunkach zagrożenie życia lub zdrowia.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Darek Luty 1, 2019 o 13:50

Panie Mecenasie, wracam do tematu który wcześniej już Pan komentował powyżej – przedszkole niepubliczne w lokalu bez odbioru. Mamy tu do czynienia z kwestiami braku możliwości zmiany przeznaczenia bo lokal nigdy nie był odebrany. Do tego doszło obecnie cofnięcie pozwolenia na budowę wydane dycyzją Urzędu Miasta na wniosek PINB. Wg mojej wiedzy mamy sytuację ,że budynek nie posiada żadnych ważnych dokumentów w tym projektu bo skoro decyzja cofnęła pozwolenie to nie możemy zatem mówić, że w przedszkole funkcjonuje w kwestii bezpieczeństwa zgodnie z projektem budowlanym. Nikt z UM nie robi sobie problemu bo uważają ,że Sanepid i STRaż Poż odebrała. Zadam zatem pytanie wprost – bo może Pan na nie odpowie. Czy wg prawa w lokalu który z pkt widzenia prawa budowlanego nie istnieje powinno być przedszkole jako działalność podlegająca szczególnym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa? Czy uważa Pan, że cofniecie zezwolenia na budowę dyskwalifikuje ten budynek pod względem możliwości użytkowania ? Proszę o konkretną odpowiedź bądź wskazanie mi drogi gdzie szukać pomocy

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 1, 2019 o 14:26

Dzień dobry,
Panie Darku, to wszystko z punktu widzenia Prawa budowlanego nie jest takie proste – podkreślam – z punktu widzenia Prawa budowlanego. Dodam również, że nie widząc dokumentów trudno udzielić prostej odpowiedzi. Z tego co Pan przedstawia wynika, że uchylono decyzję o pozwoleniu na budowę, z czego wynika, że najprawdopodobniej wszczęto postępowanie związane z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego. Czy tak ?
Jednakże, niezależnie od powyższego – zakładając, że budynek, w którym mieści się przedszkole jest samowolą budowlaną (http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/samowola-budowlana-kiedy-powstaje-kto-odpowiada-legalizacja-nakaz-rozbiorki-kary-przedawnienie-egzekucja-odwolanie/)- to proszę pamiętać, że w świetle przepisów polskiego Prawa budowlanego nie ma przepisów zabraniających użytkowania samowoli budowlanej. W sprawie samowoli budowlanej może się toczyć postępowanie zmierzające do jej usunięcia, podobnie jest z postępowaniem dotyczącym istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Tak jak wcześniej Panu napisałem, nadzór budowlany może wstrzymać użytkowanie obiektu budowlanego jeżeli doszło do zmiany funkcji budynku lub zagrożenia życia lub zdrowia.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: