Slider

Czy rzeczywiście nadzór budowlany może ingerować w treść decyzji o pozwoleniu na budowę ?

W prowadzonej przeze mnie sprawie – pozytywnie zakończonej dla mojego Klienta – Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 listopada 2017 roku (sygn. akt: II OSK 480/16) wyraził pogląd, iż dla organów nadzoru budowlanego nie ma charakteru wiążącego zakwalifikowanie danego obiektu do określonej kategorii w pozwoleniu na budowę.

Stwierdził również, że to organy nadzoru budowlanego mają wręcz obowiązek ustalenia, do której kategorii należy określony obiekt zaliczyć: „organy nadzoru budowlanego są uprawnione do weryfikacji ustaleń przyjętych w pozwoleniu na budowę, w tym także dotyczących kategorii obiektu”.

Kontrowersyjne – prawda ?

pozwolenie na użytkowanie

Kwestia weryfikacji przez nadzór budowlany treści pozwolenia na budowę nie dotyczyła głównego wątku w/w sprawy, bo on dotyczył kary za przystąpienie do użytkowania budynku bez wcześniejszej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jednak twierdzenie NSA dotyczące weryfikacji pozwoleń na budowę przez nadzór budowlany jest niezwykle istotne dla praktyki, bowiem z poglądu Sądu wynika, iż nadzór budowlany może niejako kwestionować rozstrzygnięcia organów administracji architektoniczno – budowlanej, czyli starostw, które na dzień dzisiejszy wydają pozwolenia na budowę.

Moim zdaniem taki pogląd rozmywa kompetencje organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.

Co bowiem z wyrokami, w których sądy administracyjne wskazywały jednoznacznie, że nadzór budowlany nie może ingerować w treść pozwolenia na budowę na etapie np. uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, bo jest organem nadzoru budowlanego, który ma kompetencje jedynie do zbadania wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzonego nią projektu budowlanego przez inwestora, a nie podważania jej zasadności, czy też zgodności z prawem ?

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jack Ickxs Styczeń 17, 2018 o 02:36

Panie Damianie,
proszę przeczytać mój komentarz tu: https://www.facebook.com/robert.fedejko.9/posts/357818471359442
i zapraszam do dyskusji, bo nie wydaje mi się, że sprawa jest kontrowersyjna.

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 17, 2018 o 10:15

Dziękuję za informację – już skomentowałem.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Magda Marzec 2, 2018 o 13:58

Mówi o tym Art. 84 a ust. 2 pkt 1 PB

Odpowiedz

Damian Buniak Marzec 6, 2018 o 10:00

„Organy nadzoru budowlanego nie mogą w ramach kontroli, o której mowa w art. 84a p.b. i art. 84b p.b. ingerować w rozstrzygnięcia wydane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jak wynika bowiem z art. 84b ust. 3 p.b., wzruszenie takich decyzji administracyjnych dokonywane jest przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej” – fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z lipca 2017 roku.
Pozdrawiam

Odpowiedz

sebastian Lipiec 10, 2018 o 14:51

Szanowny Panie Mecenasie,

na co nalezy zwrocic uwage aby poprawnie przygotowac sie do kontroli z nadozru budowlanego w budynku mieszkalnym i gospodarczym o powierzchni 250mk kazdy?

Dziekuje za odpowiedz,

Sebastian

Odpowiedz

Damian Buniak Lipiec 10, 2018 o 15:26

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: