Slider

Grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki

Pisałem już tutaj o konsekwencjach samowoli budowlanej.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane samowolę budowlaną możesz zalegalizować (jeżeli się da) lub rozebrać.

Jeżeli nie zlikwidujesz samowoli budowlanej, to zostaniesz do tego przymuszony przez organy nadzoru budowlanego.

Środkiem, który jest stosowany przez nadzór budowlany w celu wymuszenia likwidacji samowoli budowlanej jest: grzywna w celu przymuszenia wykonania nakazu rozbiórki. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zastosuje ją w sytuacji, gdy decyzja o nakazie rozbiórki jest ostateczna, a Ty jako zobowiązany nie wykonujesz jej.

Może być ona mobilizująca i dotkliwa dla Ciebie w sytuacji, gdy wyniesie ona kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nadzór budowlany wymierza grzywnę w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Czy warto składać zażalenie?

Tak !

Nie zawsze jest ono wydawane prawidłowo.

Żary jesień

Zdarza się bowiem dosyć często, że organy nadzoru budowlanego wydają postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia stosując art. 121 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do wszystkich obiektów budowlanych, a nie jest to praktyka właściwa, gdyż grzywna może być wydana na tej podstawie wyłącznie w stosunku do budynku (nie każdy obiekt budowlany jest budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego).

Ponadto niezbędnym jest prawidłowe obliczenie grzywny w celu przymuszenia rozbiórki budynku. Grzywna powinna stanowić: iloczyn powierzchni zabudowy budynku lub jego części, objętego nakazem przymusowej rozbiórki i 1/5 ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych.

Zwróć uwagę, iż jednym z elementów koniecznych do prawidłowego obliczenia grzywny w celu przymuszenia jest precyzyjne określenie powierzchni zabudowy, ale nie całej, a jedynie tej, która została wykonana w warunkach samowoli budowlanej.

Zatem przy ocenie prawidłowości i zasadności wydania postanowienia o nałożeniu grzywny weź pod uwagę wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego obliczenia grzywny, oraz postępowanie poprzedzające jej wydanie – nie omieszkaj sprawdzić decyzji o nakazie rozbiórki, której ewentualna wadliwość będzie miała wpływ na prawidłowość wydania grzywny w celu przymuszenia.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Edward Luty 1, 2017 o 15:16

Witam
Szanowny Panie Mecenasie, w mojej sprawie organ nadzoru budowlanego I instancji wydał postanowienie o nałożeniu grzywny 43 tysiące zł. w celu przymuszenia stosując art. 121 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W związku z tym jw. mam pytanie czym jest altana działkowa w ROD, czy jest obiektem budowlanym czy budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego.
Proszę o odpowiedź, czy słusznie została nałożona grzywna.
Informuję, że postępowanie w sprawie samowoli jeszcze jest roztrząsane przed Sądem administracyjnym, nie zapad ostateczny wyrok.
Pozdrawiam
Edward

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 13, 2017 o 10:40

Dzień dobry,
obiekt budowlany, to pojęcie szersze od pojęcia budynku, który w swoim zakresie znaczeniowy obejmuje również budynki.
Zatem budynek będzie zawsze obiektem budowlanym, a obiekt budowlany nie koniecznie musi być budynkiem (bo może być np. wiatą, która nie jest już budynkiem).
Odsyłam do definicji zawartych w Prawiem budowlanym (art. 3).

Pozdrawiam

Odpowiedz

Łukasz Piskorowski Lipiec 19, 2018 o 18:18

Witam dostałem nakaz rozbiórki zbiornika bezodpływowego o powierzchni 1 metra sześciennych jaka kara grozi za nie wykonanie rozbiórki

Odpowiedz

Damian Buniak Sierpień 6, 2018 o 11:18

Jeżeli ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki nie zostanie wykonana, to w celu przymuszenia, nadzór budowlany może wydać m.in. postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: