Slider

Jak poradzić sobie z samowolą budowlaną ?

Popełnienie samowoli budowlanej powoduje wiele negatywnych następstw (czym dokładnie jest samowola budowlana pisałem tutaj).

Skutki te mogą być bardziej lub mniej dotkliwe dla osób popełniających samowolę budowlaną, czy też osób, które nie miały nic wspólnego z jej powstaniem (np. jej nabywców, sąsiadów, współwłaścicieli).

Pamiętać jednak należy, że prawo polskie dopuszcza możliwość naprawienia sytuacji, w której wykonano obiekt budowlany lub jego część bez odpowiednich zgód.

samowola budowlana

Można zatem:
-wszcząć postępowanie legalizacyjne, gdy wykonano obiekt bez jakichkolwiek zgód (pozwolenia na budowę / zgłoszenia),
lub
-wszcząć postępowanie naprawcze, gdy odstąpiono od warunków pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Oczywiście nie każdy obiekt można zalegalizować, jest to uwarunkowane przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym i warunkami technicznymi, ale trzymać się należy podstawowej zasady, że taka możliwość istnieje, gdyż postępowanie związane z samowolą budowlaną ma zmierzać do restytucji, a nie represji.

Dlatego nawet „wykrycie” samowoli budowlanej przez nadzór budowlany nie musi się łączyć z jej rozbiórką.

Nawet wydanie decyzji o nakazie rozbiórki nie pozbawia możliwości ochrony obiektu budowlanego przed jego unicestwieniem.

W postępowaniu związanym z samowolą budowlaną należy pamiętać jednak o kilku istotnych kwestiach:

1.fakt popełnienia samowoli budowlanej trzeba udowodnić;

2.sam fakt braku dokumentów związanych z określonym obiektem budowlanym nie musi od razu świadczyć o podstawie do wydania nakazu rozbiórki, czy też twierdzenia, że mamy do czynie z samowolą budowlaną;

3.ustalenia nadzoru budowlanego nie zawsze muszą kształtować stan sprawy w sposób prawidłowy, dlatego jeżeli są on np. wybiórcze, czy też nieprawdziwe, to należy je kwestionować poprzez przedstawienie kontrargumentów lub odpowiednich dowodów;

4.nie popełnij głupstwa w czasie kontroli – patrz tutaj;

5.należy dążyć do ewentualnej legalizacji obiektu, jeżeli oczywiście jest ona możliwa i opłacalna;

6.wydanie nakazu rozbiórki lub wszczęcie postępowania legalizacyjnego albo naprawczego przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie świadczy jeszcze o tym, że mamy do czynienia z samowolą budowlaną – patrz pkt. 7

7.koniecznie należy pilnować wszelkich terminów do złożenia odwołania, zażalenia lub skargi od wszelkich rozstrzygnięć (decyzji lub postanowień) jakie wydaje w sprawie nadzór budowlany, a które są dla Ciebie negatywne !!!

8.skontrolowanie sprawy przez organ II instancji, a jeszcze wyżej sądy administracyjne jest bardzo ważne, bo da odpowiedź, czy w sposób prawidłowy przeprowadzono postępowanie dowodowe, czy w sposób prawidłowy ustalono stan faktyczny sprawy (historię powstania określonego obiektu) i czy w sposób prawidłowy dokonano kwalifikacji prawnej w sprawie (zastosowano odpowiedni przepis prawa) !

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Norbert Luty 23, 2018 o 14:33

Mamy tak restrykcyjne przepisy, że myślałem, że do samowoli juz nie występuje. Bardzo ciekawy wpis!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: