Ostatnie komentarze

Dorota, 2019-05-21 13:36:10:
Bardzo dziekuje za odpowiedz.
Komentarz do tekstu: Odstąpienie od projektu budowlanego
Damian Buniak, 2019-05-21 11:39:58:
Dzień dobry, jeżeli będzie to miało wpływ na sposób zagospodarowania działki, to nadzór budowlany może uznać taką zmianę jako istotną. Proszę skonsultować ten problem z architektem. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Odstąpienie od projektu budowlanego
Dorota, 2019-05-21 11:20:11:
Dzień dobry, chciałabym zadać pytanie. Mamy pozwolenie na budowę,a teraz chcielibyśmy zmienić kształt schodów zewnętrznych i tarasu. W projekcie są półokrągła A chcemy prostokątne. Czy to istotna zmiana czy będzie z tym problem, jak to rozwiązać? Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Odstąpienie od projektu budowlanego
Damian Buniak, 2019-05-16 09:47:24:
Zmiana wielkości okien w niektórych przypadkach ma znaczenie.
Komentarz do tekstu: Odstąpienie od projektu budowlanego
Damian Buniak, 2019-05-16 09:41:14:
Dzień dobry, i tak, i nie - wiele zależy od okoliczności sprawy. Zacznę od podstawy prawnej, która może stanąć u podstaw uznania, że zmiana warunków przeciwpożarowych uznana będzie za zmianę istotną - art. 36 a ust 5 pkt 6 Prawa budowlanego. Jednakże warto zwrócić uwagę na "świeżą" opinię rzeczoznawców Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów ze stycznia 2019 roku, w której stwierdza się następujące: "Zmiany dotyczące projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej nie są istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego jeżeli zostaną uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dotyczy to nie tylko zmian użytych materiałów, technicznych rozwiązań sposobu oddzielenia stref pożarowych i dymowych, powierzchni elementów napowietrzających i oddymiających, przyjętych konkretnych rozwiązań systemowych, tras prowadzenia przewodów oraz lokalizacji elementów dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej ( o ile spełniają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki), ale także modyfikacji, które wiążą się z takimi zagadnieniami jak np. podział na strefy pożarowe, sposób ewakuacji, wyposażenie w zasadnicze urządzenia i pomieszczenia związane z ochroną pożarową (np. zbiorniki z wodą ppoż. i pompownią, dźwigi ratownicze, systemy napowietrzania i oddymiania, itp.). Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż. jest potwierdzeniem prawidłowości przyjętych rozwiązań, analogicznie jak uzyskanie takiego uzgodnienia na etapie powstawania projektu budowlanego.Do decyzji projektanta należy kwalifikacja wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów prawa budowlanego i ocena konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę". Dodatkowo wskażę, że na stronach ministerstwa technologii i przedsiębiorczości znalazł się artykuł (https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2777-przygotowanie-projektu-budowlanego-zamiennego), z którego wynika, iż: "Dopuszczalne jest odstąpienie od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej – ale pod warunkiem, że zostało ono uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych". Napiszę o tym wkrótce artykuł. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Ważna zmiana Prawa budowlanego z sierpnia 2018 roku – dotycząca istotnych odstępstw od projektu budowlanego
Damian Buniak, 2019-05-16 09:14:59:
Dzień dobry, pytania w zakresie istotnych odstąpień proszę kierować pod wpisami dotyczącymi tego tematu:http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/category/odstapienie-od-projektu-budowlanego/ . Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Zmiany w Prawie budowlanym 2019. Stare samowole do legalizacji. Kontrowersje związane z projektem zmian Prawa budowlanego w zakresie legalizacji „starych” samowoli budowlanych
Damian Buniak, 2019-05-16 09:10:19:
Dzień dobry, w tego typu sprawach nie będzie miał, co do zasady, zastosowania art. 156 § 2 k.p.a., który mówi o tym, że nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w art. 156 § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat. Wynika to z tego, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, która była od samego początku sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego będzie stwierdzana na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (rażące naruszenie prawa) no chyba, że uznamy, iż doszło do nieodwracalnych skutków prawnych. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z miejscowym planem
Damian Buniak, 2019-05-16 08:55:24:
Dzień dobry, jeżeli nie zmienią się parametry budynku, to kwalifikowałbym taką zmianę jako nieistotną. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Odstępienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie zawsze istotne
Robert, 2019-05-15 10:41:01:
dziękuję bardzo.
Komentarz do tekstu: Kontrola nadzoru budowlanego
Damian Buniak, 2019-05-14 10:01:38:
Prawne potwierdzenie ? Proszę napisać na jakiej podstawie osoby trzecie próbują wzruszyć prawomocne pozwolenie na budowę ? Czy na podstawie art. 156 k.p.a. ? Jeśli tak to na podstawie, którego pkt ?
Komentarz do tekstu: Decyzja o warunkach zabudowy a uchwalenie planu miejscowego