Slider

Kontrola nadzoru budowlanego

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego to ważna sprawa.

Przeprowadza się ją m.in w sprawach związanych z samowolą budowlaną, odstąpieniami od projektu budowlanego, czy użytkowania budynku.

W czasie kontroli spisuje się protokół, stanowiący jeden z głównych dowodów w sprawie.
Znajdują się tam m.in. spostrzeżenia organu z kontroli, jak również oświadczenia osób biorących w niej udział.

Aby decyzja administracyjna, która jest wydawana m.in na podstawie tego protokołu nie była niekorzystna dla Ciebie postaraj się, aby protokół był spisany zgodnie z prawem i przy uwzględnieniu Twoich praw.

Z praktyki wiem, że wiele osób popełnia błędy przy takiej kontroli, poddając się niejako narzuconemu przez urzędników stylowi jej przeprowadzenia oraz temu, co zostaje zapisane w protokole.

Pamiętaj jednak, że nie musisz się poddawać temu, w jaki sposoób zachowują się urzędnicy i wszystkiemu temu, co budzi Twoje zastrzeżenia w treści protokołu.

Dlatego dzisiaj klika (10) wskazówek by nie być bezwolnym w trakcie spisywania protokołu:

1. nie podpisuj protokołu, jeżeli jego treści nie rozumiesz;

2. nie podpisuj protokołu, jeżeli znalazły się w nim sformułowania, które są niezgodne z prawdą;

3. nie podpisuj protokołu, jeżeli znalazły się w nim sformułowania, które narażą cię na negatywne konsekwencje;

chyba, że

4. wniesiesz zastrzeżenia do protokołu;

5. poprosisz o zaprotokołowanie Twojej wersji wydarzeń i taka zostanie zaprotokołowane;

ponadto

6. wylegitymuj osoby, które mają kontrolować nieruchomość;

7. sprawdź / dopytaj, czy mają uprawnienia budowlane do oceny np. stanu technicznego budynku – nie zawsze mają, a tego typu czynności powinny być dokonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (poproś o złożenie oświadczenia, że takie uprawnienia mają);

8. przypilnuj, czy w sposób prawidłowy są dokonywane czynności kontrolne, czy np. prawidłowo mierzona jest nieruchomość;

9. poproś o wydanie kopii protokołu;

10. jeżeli przypomnisz sobie, już po sporządzeniu protokołu, że czegoś zapomniałeś dopowiedzieć albo sprostować, to złóż pismo do nadzoru budowlanego stanowiące uzupełnienie do protokołu.

Powodzenia.

{ 44 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

A. Weyner Kwiecień 5, 2016 o 22:58

Panie mecenasie, to ważny temat. Właśnie na podstawie takiej kontroli (a nawet dwóch) stwierdzono istnienie samowoli sąsiadów, znajdującej się częściowo na mojej nieruchomości. Samowola jest niezgodna z przepisami techn. – budowl., z rozporządzeniem min. Infrastruktury z 2002r. (odległości od granicy nie są zachowane, a samowola wręcz jest usytuowana częściowo na mojej nieruchomości), i co oczywiste niezgodna z MPZP (Plan nie przewiduje wznoszenia budynków w sąsiednich działkach nie należących do inwestora). Budynek powstał na początku XXI w. Na podstawie takich ustaleń PINB powołując się na ustawę z 1994 nie wydał decyzji, a postanowienie nakładające na inwestora obowiązek dostarczenia dokumentów, a więc tym samym wszczął… procedurę legalizacji samowoli. Tymczasem ustawa i artykuł na który powołuje się PINB w postanowieniu jednoznacznie uzależnia możliwość legalizacji samowoli od spełnienia przez nią jednocześnie dwóch warunków, tj. zgodność z MPZP, zgodność z przepisami techn.-budowal. – pisał Pan o tym na blogu. W sprawie tej konkretnej samowoli nie został spełniony żaden z dwóch warunków wymaganych do legalizacji, zatem PINB był zobligowany wydać decyzję nakazująca rozbiórkę samowoli – zgodnie z treścią ustawy; tymczasem wydane zostało postanowienie wszczynające procedurę legalizacji, na które nie przysługuje zażalenie.
Panie mecenasie, czy PINB złamał prawo? Czy też istnieją inne przepisy do których nie dotarłem, a które pozwalają wszcząć proc. legalizacji samowoli pomimo niespełnienia przez nią dwóch warunków wymienionych w ustawie?
co ważne, a dot. kontroli w terenie (z moich doświadczeń), po pierwsze, należy pilnować, aby w kontroli uczestniczyły te osoby, które zostały wskazane w zawiadomieniu, ew. osoby posiadające stosowne upoważnienie, a także należy dopilnować, aby została odczytana stronom przez PINB treść pouczenia z protokołu (m.in. o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i zastąpienie prawdy).

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 6, 2016 o 10:18

Dzień dobry,
to iż nadzór budowlany nakazał dostarczenie określonych dokumentów niezbędnych do legalizacji nie oznacza jeszcze możliwości zalegalizowania samowoli budowlanej.
Tak, zgadzam się z Panem, w kontroli mogą brać udział strony postępowania i ich pełnomocnicy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 7, 2016 o 19:05

Witam Panie Damianie,
Mam nadzieję że znajdzie Pan chwile na odpowiedź w mojej sprawie za co z góry dziękuje.
Kilka lat temu odziedziczyłem dom z lat 60-tych po babci, który wraz z żoną postanowiliśmy wyremontować. Dom posiada dobudowany ganek ( nie wiem dokładnie w którym roku ale jest na 99% samowolą budowlaną. Podczas remontu zostały wyburzone częściowo dwie ściany nośne i okno przerobione na balkonowe ( wszystko za namową wujka który stwierdził iż skoro nie ma projektu od domu i że i tak już wcześniej popełniono samowole budując ganek to bezpieczniej nie ruszać sprawy ). Niestety Polak mądry po szkodzie 🙁 teraz bardzo chciałbym sprawę uregulować i zalegalizować jeśli tylko jest to możliwe. Planujemy dalszy remont poddasza i chcę by wszystko było legalnie. Nie wiem jak za to wszystko się zabrać skoro nie mam projektu domu I wątpię że znajdę go w urzędzie gminy. Zastanawia mnie też na jakiej podstawie ( jeżeli nie ma projektu ) nadzór budowlany stwierdza że coś jest samowolą a coś nie oraz która ustawa obowiązuje w moim przypadku.

Pozdrawiam Serdecznie

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 8, 2016 o 10:59

Dzień dobry,
to bardziej złożona sprawa, która wymaga głębszej analizy.
Odpowiem zatem jedynie na drugie pytanie dotyczące stwierdzenia samowoli budowlanej oraz określenia odpowiedniej ustawy do procedowania. Jako dowód może posłużyć wszystko: dokument, nagranie, zeznanie świadków, zdjęcie, etc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Nina Kwiecień 10, 2016 o 15:54

Panie Mecenasie,
Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie o odpowiedzialność za nielegalne postępowanie poprzednich właścicieli nieruchomości. Znajoma właśnie przypadkowo dowiedziała się, że część nieruchomości, którą podarowali jej rodzice jest samowolą budowlaną. W toku podpisywania aktu notarialnego rodzice zapomnieli o tej kwestii.
Czy w przypadku kontroli Nadzoru Budowlanego konsekwencje tego stanu rzeczy ponosić będzie aktualny właściciel (koleżanka), czy inwestor (jej rodzice)? Kto zostanie obarczony kosztami legalizacji?

Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 11, 2016 o 09:02

Dzień dobry,
za samowolę budowlaną odpowiedzialność ponosi: inwestor, właściciel lub zarządca nieruchomości.

Odpowiedz

Ewa Maj 24, 2016 o 10:08

Panie mecenasie!
Mam takie pytanie
Urząd Gminy na wniosek moich sąsiadów zgłosił do Nadzoru Budowlanego aby ten przeprowadził kontrolę moich nieruchomości tj. domu, ogrodzenia, wysokości terenu. Sprawa ma związek z ciekiem wodnym który znajduje sie „podobno” na mojej działce? Bardzo dziękuję za odpowiedź jeśli to możliwe.

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 24, 2016 o 10:18

Jeśli nie narusza Pani przepisów, to nie ma się czym przejmować.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Tomasz Czerwiec 10, 2016 o 12:05

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

kasia Czerwiec 13, 2016 o 23:06

Witam,
Budynek wybudowany w latach 90tych jako produkcyjny. Przez kilka lat stał nieużywany. W 2006 r wyremontowany i używany jako hurtownia. Nie było zgłoszenia o zmianie uzytkowania . W wyniku kontroli PINB w 2011 roku , inspektor wstrzymał uzytkowanie budynku i nakazał wykonanie dokumentacji inwetaryzacji technicznej budynku. W 2014 zatwierdził wykonanie decyjzji, czyli zalegalizował budynek jako budynek biurowo- magazynowy. Jest jeden problem budynek stoi na 3 działkach i w miejscowym planie zagospodarowania jedna z nich oznaczona jest jako leśna. Plan zagospodarowania został utworzony w 2002 r. Jak PINB mógł zalegalizować budynek jako biurowo-magazynowy jeśli nie był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania. Jak można wrócić do stanu poprzedniego, czyli produkcji, jeśli jedna z działek jest leśna?

Odpowiedz

Jacek Lipiec 11, 2016 o 13:22

Dzień Dobry,
Mam takie pytanie: Jak wygląda sprawa rozbiórki samowoli budowlanej w odniesieniu do przywrócenia terenu zgodnie z tym, jak wyglądał przed dokonaniem samowoli? Mam sytuację, gdzie inwestor dokonał samowoli na terenie do niego nienależącym (gminy) i PINB nakazał rozbiórkę. Rozbiórkę przeprowadzono, ale nie zostały przywrócone rzędne terenu (chodzi o drogę gruntową). Czy PINB może zaprzestać działań poprzestając tylko na fakcie likwidacji samowoli, czy raczej powinien egzekwować od inwestora do końca prawidłowego przywrócenie do stanu faktycznego sprzed samowoli? W znanej mi sytuacji PINB twierdzi, że dla niego jest istotne tylko to, że samowolę usunięto. Nie interesuje ich już natomiast to, czy przywrócono stan sprzed samowoli, czy nie. Zmienione rzędne terenu ich nie obchodzą. Mogą faktycznie tak bagatelizować temat i nie sprawdzać jakości likwidacji samowoli? To by przecież oznaczało, że np. po wyburzeniu budynku inwestor może sobie pozostawić dziurę w ziemi i PINB nic mu nie zrobi.

Odpowiedz

Damian Buniak Lipiec 19, 2016 o 13:14

Dzień dobry,
istotnym jest tutaj przedmiot nakazu rozbiórki, czyli co dokładnie nadzór budowlany nakazał rozebrać. Z praktyki wiem, że decyzje o nakazie rozbiórki w sposób lakoniczny określają przedmiot rozbiórki, co na późniejszym etapie postępowania rodzi problemy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Małgorzata Sierpień 4, 2016 o 08:59

Witam,
Bardzo proszę o opinię w poniższej sprawie. W wyniku kontroli PINB stwierdzono samowolę budowlaną polegającą na budowie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3, gdyż przed rozpoczęciem budowy nie dokonano zgłoszenia (z braku wiedzy o konieczności dokonania takiego zgłoszenia). Otrzymaliśmy od PINB postanowienie o wstrzymaniu robót i obowiązku dostarczenia dokumentów do legalizacji budowy oraz że legalizacja wymaga wniesienia opłaty w wysokości 5000 zł (opłata jest wyższa niż koszty wykonania zbiornika), w przeciwnym wypadku zostanie wydany nakaz rozbiórki. Proszę o informację czy w takiej sytuacji można złożyć w starostwie już w tym momencie zgłoszenie o zamiarze budowy zbiornika, przed wydaniem decyzji PINB o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej, lub po wydaniu nakazu rozbiórki od razu zgłosić zamiar budowy ww. zbiornika? Czy PINB dokonuje kontroli po wykonaniu nakazu rozbiórki i czy są jakieś konsekwencje dla inwestora związane z taką samowolą budowlaną (kara lub rozpocznie się jakieś postępowanie w tej sprawie?). Jak najkorzystniej rozwiązać tą sprawę pod względem kosztowym?

Odpowiedz

Damian Buniak Sierpień 8, 2016 o 10:08

Dzień dobry,
w tej chwili może Pani: 1/legalizować samowolę, 2/rozebrać samowolę lub 3/ kwestionować zarzuty nadzoru budowlanego, że jest to samowola budowlana.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Jerzy Wrzesień 28, 2016 o 13:11

Dzień dobry
A więc ja nie posiadam już projektu a nadzór posiada nieosteplowany ani nie przypisany do mojej nieruchomości projekt.Tylko plan zagospodarowania jest z pieczęcią i mój budynek zgadza się z nim .Jest to zabudowa szeregowa ale budynki ale budynki różnią się minimalnie bo jeszcze przed budowa projektant nanosił poprawki.Do nadzoru trafił donos o brak schodów z tarasu i okna dachowe które miałem wpisane w dziennku budowy,ale nadzor stwierdził na podstawie posiadanego przez nich projektu ze mój taras jest o 20 cm szerszy lecz ja budowlalem na podstawie wtedy posiadanego projektu.W ten sposób nadzór budowlany moze przynieść projekt wieżowca i stwierdzić że miało to tak wyglądać bądź że budynek mam wybudowany w zwierciadlanym odbiciu ,Wydaje mi się ze na podstawie projektu jednego z budynków który nie jest jasno przypisany do mojej działki nie osteplowany ani zszyty z projektem zagospodarowania przestrzennego trudno jest pobierać wymiary.Na planie zagospodarowania nie ma schodow ani tarasu.A mój projekt może zapodzial się gdzieś w archiwum.
Odwolałem się do wojewódzkiego jestem gotów iść do sądu
Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 30, 2016 o 09:01
Aneta Grudzień 27, 2016 o 19:56

Witam,mam problem z dwiema działalnosciami ,które utrudniaja mi życie(i pozoztstałych miieszkańców).Jestem uzytkownikiem wieczystym drogi wewnętrznej(chyba,b brak oznaczeń,znaków) w 2/150 wraz z innymi użytkownikami tej drogi,która prowadzi do naszych mieszkań(budynki wielorodzinne,w tym mój dom jednorodzinny),własciciele tych dwóch firm sa równiez albo użytkownikami wieczystymi albo wynajmującymi od takich uzytkowników.Problem w tym ,że ich działalnosc bardzo utrudnia nam zycie poniewaz ,do nich kilkanascie nawet razy dziennie dojeżdzaja tiry,pojazdy dostawcze które przywoza im towar-chemia kosmetyczna.przez to droga wew.jest zrujnowana,a pod naszymi oknami wiecznie stoja zaparkowane pojazdy ,poza tym pracownicy tych firm uzywaja wózków widłowych ,którymi sie poruszaja bez uprawnien,bez kasków i bez wytyczonych dróg komunikacyjnych,strach wyjsc z domu .chemia magazynowana jest w pomieszczeniach prawdopodobnie bez odbioru ,czekamy teraz na kontrole z powiatowego urzedy nadzoru budoowlanego,(ale z tego co wstepnie powiedzieli ,to oni razczej nic nie wskóraja bo budynki juz tam były z przeznaczeniem na usługi,a na nasze stwierdzenie ,ze nastapiła zmiana uzytkowania ,powiedzieli ze niekoniecznie,mimo ze nastapił remont,praccuja tam teraz ludzie wiec zminiły sie warunki higieniczno-sanitarne,pożarowe,pracy i zmieniła sie intensywnoosc uzytkowania,bo 4 lata temu tych firm tam nie było i samochodów do nich przyjeżdżaacych ,itp.Nie wiemy tez gdziie sie udac,aby postawiono znaki drogowe ,wyznaczono miejsca postojowe i zakazano wjazdu pojazdom o tak ciężkich gabarytach.urząd gminy umywa rece bo twierdzi ,że teraz to nasza sprawa bo my jestesmy użytkownikami wieczystymi ,czyl ta jakby włascicielami,,a przeciez ww akcie notarialnym wyraznie napisane ,że włascicielami sa oni .acha a teren o kktórym mmoowa,,to teren mieszkaniowy,z usługmi nieuciążliwymi-(a przeciez ONI SA UCIĄŻLIW)co robic?kogo pociągnąć do odpowiedzialnoscii ? dziekuje za odpowiedz

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 16, 2017 o 09:15
Katarzyna Marzec 9, 2017 o 00:50

Witam. Mam pytanie. Jak powinna wyglądać kontrola Nadzoru Budowlanego w prywatnym mieszkaniu? Mam mieszkanie dwupoziomowe w bloku kilkupiętrowym . Kontrola ma się odbyć na wniosek „życzliwej” sąsiadki, której przeszkadzają schody znajdujące się wewnątrz mieszkania. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź!

Odpowiedz

Artur Wrzesień 3, 2017 o 19:44

Szanowny Panie,
mam do tego tematu kilka pytan.
Mamy powiadomienie o nadchodzacej kontroli nadzoru budowlanego.
Dom zostal wykonczony w 1997, ale nie zostal nigdy oficjalnie odebrany. Zameldowani jestesmy w domu rodzinnym, ktory sie znajduje obok tego nowego. Czy za ten fakt, ze budowa oficjalnie nie zostala zakonczona i ze dom nie zostal odebrany, mozna po tylu latach oczekiwac kary? Co prawda nie mieszkamy tam czesto, tylko przez ferie lub od czasu do czasu w weekendy, gdyz mieszkamy za granica.
Dziekuje bardzo za odpowiedz !

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 19, 2017 o 09:41

Nie

Odpowiedz

Paweł Listopad 3, 2017 o 12:16

Witam serdecznie,
proszę o informację dotyczącej poniższej sytuacji.
Do mojej nieruchomości – domu mieszkalnego bezpośrednio przylega rozwalająca się stodoła sąsiada. Stan techniczny tej stodoły zagraża mojemu wyremontowanego domu.
Sprawę zgłosiłem do inspektora budowlanego z prośbą o kontrole obiektu zagrażającemu min katastrofą budowlaną. Urząd wszczął postępowanie, ale odmawia jakich kolwiek informacji na ten temat, informując iż nie jestem stroną w postępowaniu.
W jaki sposób mogę się dowiedzieć o przebiegu wnioskowanego przeze mnie działania. Co znaczy że nie jestem stroną, skoro to ja spowodowałem kontrolę i to mojemu domostwu zagraża ta niebezpieczna konstrukcja ?
Odnoszę wrażenie że inspektor próbuje zamieść sprawę pod dywan.
Bardzo proszę o informację co mogę w tej sytuacji zrobić.

Odpowiedz

Damian Buniak Listopad 22, 2017 o 08:52

Dzień dobry,
w pierwszej kolejności proszę się dowiedzieć w jakim przedmiocie nadzór budowlany prowadzi sprawę i zażądać informacji na jakim etapie jest prowadzone postępowanie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

dorota Listopad 27, 2017 o 12:27

Dzień dobry.
Moje pierwsze pytanie jest odnosnie kontroli nadzoru budowlanego.
Wiosną sasiad rozpoczął budowe domu. Obecnie znacznie wywyzszyl dzialke co zglosilam do gminy gdyz wykonal
skarpe w strone mojej dzialki .Gmina po kontroli nakazala zliikwidowanie skarpy i wyrownanie poziomu obu dzialek do jednej wysokości.Po tym jak sąsiad tego nie wykonal oddali sprawe do nadzoru budowlanego .W czasie kontroli na ktora gmina nie przyjechala zaslaniajac sie brakiem czasu pan ispektor powiedzial ze zeczywiscie jest to zgodne z projektem ale błąd jest na poziomie projektu i trzeba zastosowac inne rozwiazanie dobre dla obu stron bo tak zostac nie moze .Po dwoch tygodniach przyszlo pismo ze nadzór umarza sprawe bo jest zgodna z projektem I teraz tak: w czasie kontroli nie dostalismy protokołu do podpisu ,nadzór nie chce nam narazie go wydac a pani rozpatrujaca sprawe dodam bardzo niemila ma takie samo nazwisko jak inspektor budowy owego sąsiada .Dziwny zbieg okolicznosci. Czy to jest zgodne z prawem i gdzie szukac pomocy.

Odpowiedz

Damian Buniak Grudzień 5, 2017 o 09:06

Nadzór budowlany nie ma kompetencji do reagowania na ewentualne zmiany związane ze stosunkami wodnymi na gruncie.
Odpowiednimi organami do tego typu spraw są organy gminy – na ten temat proszę poczytać tutaj:http://prawoochronysrodowiska-blog-buniak.pl/zmiana-stanu-wody-gruncie-zawsze-zakazana/
Pozdrawiam

Odpowiedz

Ola Grudzień 9, 2017 o 11:10

Witam
Mieszkam w 3 rodzinnej kamienicy ( kazda rodzina osobne piętro) posiadam 33,3% części wspólnych budynku ale nie mogę z nich korzystać, ponieważ sąsiadka z ostatniego piętra zabudowala klatkę schodową na cele mieszkalne tym samym blokując pozostałym lokatorom dostęp do strychu który jest częścią wspolna. Jest to poniemiecka willa i za Niemca na ostatnim piętrze znajdowały się pokoje służby. Tj. na lewo korytarza dwa pokoje, na prawo korytarza dwa pokoje. Na wprost znajdowało się wejście na strych. Sąsiadka z góry zabudowala korytarz łącząc stronę lewa z prawa ale blokując nam strych. Mieszkam tu od roku a całe zajście miało miejsce ok 10 lat wstecz. Ponieważ place podatki za strych i korytarz oraz posiadam akt własności chciałabym móc korzystać ze strychu. Sąsiadka jest osobą trudna w relacjach, odmawia wszelkiego dostępu do strychu. Cała sprawę zgłosiłam do nadzoru budowlanego, dziś odbyła się kontrola. Pani inspektor stwierdziła że nie jest osobą kompetentna do tego rodzaju spraw i kazała nam wypić flaszkę i się dogadac ( nie da się ). Nawet nie zrobili pomiarów by sprawdzić faktyczny stan metrażu mieszkania sąsiadki z aktem notarialnym, powiedzieli że przedpokój jest ładny i szkoda byłoby go rozwalać . Co jeszcze mogę zrobić w tej sprawie ? Gdzie się odwołać ? Mamy problem z praniem a nawet z wpuszczeniem kominiarza. Dodam że sąsiadka nie posiada żadnej zgody ani podpisów współlokatorów. Co dalej ? Proszę o pomoc

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2018 o 09:17

Dzień dobry,
to jest sprawa bardziej cywilna (związana z prawem własności) niż administracyjna, dlatego sprawę powinna Pani skierować do sądu cywilnego, a nie nadzoru budowlanego (oczywiście pozostaje otwarta kwestia legalności wykonanych robot budowlanych przez sąsiadkę).
Pozdrawiam

Odpowiedz

Rafał Styczeń 15, 2018 o 18:39

Witam
Dom jednorodzinny postawiony w roku 2006 geodeta naniósł projekt domu na mapy gdzie od strony bez okien jest 1,5m (granica ustalona przez sąd i wbite betonowe słupki) a od strony frontu 4,20 (granica bezsporna miedza). Obecnie właścicielka działki od strony frontu kwestionowała tą granicę i sprawa trafiła do sądu i skończyła się na moją nie korzyść a mianowicie granica zostaje przesunięta w głąb mojej działki więc wychodzi 3,7 o od strony frontu a ściana tam gdzie są słupy sądowe przesuwa się o 2metry czyli wychodzi od ściany 3,5m wiem że to jest niewiarygodne ale prawdziwe więc moje pytanie jakie teraz mogę mieć problemy?zaznaczam że wyrok jest prawomocny i zamierzam go zaskarżyć do prokuratury. Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 16, 2018 o 09:55

Dzień dobry,
obiekt budowlany musi być zgodny z przepisami Prawa budowlanego na dzień jego budowy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Ireneusz Luty 6, 2018 o 17:13

Witam
Cztery lata temu postanowiłem przy ścianie domu, w której znajduje się tzw. francuskie okno, wybudować pergolę i utwardzić pod nią nawierzchnię oraz położyć kostkę na podjeździe do domu. Zgłosiłem się do PINB z zamiarem zgłoszenia robót, tam ponieważ budowa pergoli nie wymagała zgłoszenia, zgłosiłem tylko utwardzenie terenu. Dom położony jest na działce rolnej, teren siedliska charakteryzuje się dość dużym spadkiem, t.j. około 70 cm na długości. Sąsiad zgłosił do PINP, że buduję taras już w chwili, kiedy dostawca przywiózł żwir i kamienie z piaskowca. Wybudowałem pergolę, wypoziomowałem żwirem, ułożyłem wokół barierkę z kamieni i nawierzchnię wyłożyłem nieregularnymi kawałkami płyt piaskowcowych. Sprawa toczy się cztery lata, dopiero po trzech latach WSA stwierdził, że sąsiad nie miał interesu prawnego, natomiast nikt w PINB nie chce słuchać, że pergola z utwardzoną pod nią nawierzchnią to nie taras. Argumentem koronnym jest to, że w odległości 5 metrów od ściany domu wypoziomowana nawierzchnia kończy się murkiem z poukładanych kamieni w wys. 40 cm. Dodatkowo część tego „skalniaka” usytuowana jest na powierzchni, która zgodnie z projektem i inwentaryzacją powykonawczą stanowiła zejście z podcieni domu na podwórko. W chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że w listopadzie otrzymałem postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych (choć od dawna nic nie robię, ponieważ usypałem żwir, przykryłem kamieniami, posadziliśmy rośliny i na tym koniec) oraz nałożono na mnie obowiązek wykonania „oceny technicznej robót budowlanych wykonanych przy budowie tarasu> o raz przedłożenia go z kilkoma innymi dokumentami. Zgodnie z przysługującym mi prawem złożyłem skargę do WINB. W dniu 29 stycznia otrzymałem z PINB decyzję nakazującą dokonanie rozbiórki, mimo iż moja skarga nie została jeszcze rozpatrzona. W dniu dzisiejszym otrzymałem z WINB postanowienie w całości uchylające postanowienie PINB z 24 listopada. Nie wiem już co mam robić. PINB ignoruje zupełnie fakt, że to jest pergola z utwardzonym w sposób nietrwały pod nią gruntem. Nie jet ta „budowla” związana z budynkiem, częściowo leży na zgodnej z projektem części domu, że to nie jest naszym zdaniem taras. Każe mi się wszystko rozebrać i to jeszcze decyzją wystosowaną na podstawie unieważnionego postanowienia. Czy mam się odwołać od tej decyzji, czy jest ona już nieważna z mocy prawa? Czy mógłby Pan Mecenas coś doradzić?

Odpowiedz

Tomasz A. Luty 18, 2018 o 22:45

Panie Mecenasie mam pytanie. Kilka dni temu do domu moich rodziców zapukala pani z urzędu miasta i oznajmiła, ze ich kamienica (3 mieszkania rodzice sa wlascicielami jednego) jest „brzydka” i moi rodzice mają dostarczyć ekspertyzę od kominiarza, gazownika i elektryka… nie zostawila żadnego pisma nic… Dodam, ze kamienica faktycznie odstaje od tych ktore sa obok , ale elewacja bedzie w tym roku remontowana. Czy tak mozna? Bez żadnego pisma a jedyny jej powod bo kamienica brzydka…

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 19, 2018 o 10:56

Dzień dobry – zobowiązując określony podmiot do określonych działań organ (np. urząd miasta) musi wskazać m.in. podstawę prawną swojego działania oraz uzasadnić motywy takiego zobowiązania. Ponadto – poza pewnymi szczególnymi wyjątkami – organy obowiązuje zasada pisemności, tj. organ wydaje określone rozstrzygnięcie administracyjne w formie decyzji lub postanowienia.
Pozdrawiam

Odpowiedz

ququ Luty 26, 2018 o 12:10

Mam problem. Została przeprowadzona kontrola. Dostałam wezwanie o przeprowadzeniu czynności kontrolnych. Na podstawie. Art. 81 ust. 4 ustawy prawo budowlane. W pouczenie atrakcje 81c ust.1 pkt ustawy prawo budowlane oraz z art 32 i 33 kpa. Dodatkowo informacja art 41 kpa. Po podpisaniu protokołu inspektor mówi, że decyzja nie przajdzie bo nie było postępowania. Na moje pytanie co to było stwierdził, z e dopiero czynności dowodowe i dopiero gdyby wykrył jakieś nieprawidłowości to wszczął postępowanie. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem???

Odpowiedz

Alina Luty 26, 2018 o 14:11

Dzień dobry. Mam pytanie. Czy postawienie wiaty bez zgłoszenia w 2004 roku należy legalizowac czy też można oprzeć się na obecnych przepisach i jest ona legalna? Dodam, za na mapach w urzędzie widnieje ona jako zarys budynku. Prawdopodobnie została naniesiona przy okazji pomiarów geodezyjnych przy budowie sąsiada. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Kasia Maj 8, 2018 o 07:49

Witam
Mam pytanie zgłosiłam do PINB wniosek o kontrolę zbiornika wodnego znajdującego się na działce sąsiadów wybudowanego około 20 lat temu.
Sąsiad ową działkę zakupił 27 lat temu teraz przed organami kontrolującymi twierdzi, że zakupił działkę na której był ten zbiornik. Ani w akcie notarialnym zakupu ani na żadnej mapie nie ma wspominku o tej budowli.
Rozmawiałam z poprzednim właścicielem tej działki i zarzeka się, że sprzedał działkę bez stawu.
Co może być pomocne do udowodnienia daty powstania tego zbiornika?

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 10, 2018 o 09:39

Każdy dowód – dowodem w postępowaniu dotyczącym samowoli budowlanej może być np. dowód z zeznań świadków, zdjęć, nagrań, dokumentów, oświadczeń ….

Odpowiedz

Silva Maj 15, 2018 o 16:39

Witam, wszczęto wobec mnie sprawę za nielegalny zbiornik wód gruntowych i deszczowych na działce . Zbiornik jest głębokości 2 m. Czy grozi mi jakaś kara. ?

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 25, 2018 o 10:16
joanna Styczeń 3, 2019 o 19:31

Dzien dobry,
moj problem to – w 2000 roku otrzymałem pozwolenie na budowę budynku garazowego o wym.3,9 na 5,30.
w 2006 roku nadzor budowlany przeprowadził kontrole ,wykaz niezgodnosci z projektem,wydał nakaz rozbiorki w pazdzierniku 2006r.Nie zachowałem terminów odwoławczych, została naliczona grzywna celem przymuszenia w kwocie 11500zł.Zapłaciłem i od tamtej pory nadzor nie interweniowal.Myslalem,że była to opłata legalizacyjna. W sierpniu tego roku zostałem wezawany do rozbioru.Poinformowałem nadzor o rozpoczeciu rozbiorki, ale teraz mam wezwanie na policje za popelnienie przestepstwa zagrozonego grzywna do 5000zl .Czy cos w tej sytuacji sie przedawnia.Czy inspektorzy moga wchodzic na moja posesje kiedy chca bez mojej wiedzy.

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 4, 2019 o 18:33

Dzień dobry,
proszę pamiętać, że samowolą budowlaną mogą się zainteresować organy administracji publicznej, tj. nadzór budowlany, jak i organy ścigania – prokuratura /policja.
Nadzór budowlany podejmie czynności w celu zlikwidowania samowoli budowlanej (zalegalizowania lub unicestwienia obiektu nielegalnie wzniesionego), natomiast policja/prokuratura będzie się zajmować kwestią karalności za zabroniony czyn jakim jest samowola budowlana. W Pani sytuacji proszę pomyśleć o przedawnieniu karalności za samowolę budowlaną, w szczególności jeśli rzeczywiście jest tak, że została ona popełniona w 2000 roku, a policja się zajęła tym czynem w 2018/19 roku.
O grzywnie w celu przymuszenia więcej Pani przeczyta tutaj: http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/grzywna-w-celu-przymuszenia-nakazu-rozbiorki/, natomiast o postępowaniu karnym związanym z samowolą budowlaną proszę przeczytać w następującym wpisie: http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/postepowanie-karne-w-zwiazku-z-samowola-budowlana/.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Sławek Styczeń 6, 2019 o 21:40

Witam,
Czy zdjęcie samowoli budowlanej np. fundamentów jest dowodem w postępowaniu administracyjnym np. dla nadzoru budowlanego bądź postępowaniu sądowym.
dziękuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 7, 2019 o 09:16

Dzień dobry,
proszę pamiętać, że w postępowaniu związanym z samowolą budowlaną, które jest postępowaniem administracyjnym, wszystko może być dowodem. Dla przykładu może nim być: dokument, zeznania świadków, zeznania stron, nagranie, a także zdjęcie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Sławek Styczeń 6, 2019 o 21:41

Witam,
Czy zdjęcie samowonlych fundamentów jest dowodem w postępowaniu administracyjnym np. dla nadzoru budowlanego bądź postępowaniu sądowym.
dziękuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 7, 2019 o 09:16

Tak, zdjęcie również może być dowodem w postępowaniu przed organem nadzoru budowlanego , czy tez sądem.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: