12 stycznia 2017

Nieważność pozwolenia na budowę w sytuacji niezgodności z miejscowym planem

0 komentarzy

Niezgodność projektu budowlanego z przepisami planistycznymi może powodować nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę !

Potwierdzają to najnowsze wyroki sądów administracyjnych.

Dla przykładu warto wskazać na:

dzwig-i-tory

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z końca 2016 roku, w którym stwierdzono, iż: „Negatywny wynik ustaleń organu co do zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przekreśla możliwość wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu, może stanowić rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a”.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2015 roku
podnosząc, że: „Zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu może stanowić rażące naruszenie prawa o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a”.

Co to oznacza ?

Nawet jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna, to można ją wzruszyć (stwierdzić jej nieważność), jeżeli projekt budowlany, który został zaaprobowany tą decyzją jest sprzeczny z przepisami planistycznymi (np. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o