Slider

Pas drogowy. Gdzie on jest ?

Pisałem już tutaj o problemach związanych z nałożeniem kary za zajęcie pasa drogowego.

Dodam do tego wpisu jeszcze kilka moich spostrzeżeń wziętych z praktyki.

Aby organ (zarządca drogi) mógł nałożyć karę za zajęcie pasa drogowego musi wcześniej przeprowadzić postępowanie dowodowe, z którego będzie wynikało, iż:

1. rzeczywiście doszło do zajęcia pasa drogowego, oraz

2. jaka powierzchnia dokładnie została zajęta.

pas drogowy

W realiach polskich nie jest to takie proste.

W praktyce często utożsamia się granicę pasa drogowego z granicami działek, co w wielu przypadkach doprowadza do wadliwego określenia jego położenia.

Są bowiem spore problemy natury geodezyjnej utrudniające ustalenie przebiegu rzeczonego pasa.

Dochodzi czasami do sytuacji, w której organ (zarządca drogi) nalicza opłaty za zajęcie pasa drogowego, a postępowanie dowodowe solidnie przeprowadzone pokazuje, że w danym miejscu nigdy pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie było!

Tymczasem do jego prawidłowego ustalenia niezbędnym będzie sięgnięcie do ewidencji gruntów i ewidencji drogowej.

Niezbędnym będzie również analiza książki drogi, a czasami i dodatkowych dokumentów.

Co z tego wynika?

Organ (zarządca drogi) musi solidnie udowodnić swoje twierdzenia !

Wskazać precyzyjnie linie określające pas drogowy !!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: