Slider

Pozwolenie na użytkowanie budynku a postępowanie naprawcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie na początku bieżącego roku wydał ciekawy wyrok odnoszący się do problemu wydania pozwolenia na użytkowanie budynku a prowadzenia postępowania legalizacyjnego czy też naprawczego.

Główna teza tego wyroku sprowadza się do nastepującego:

Istnienie w obrocie prawnym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie determinuje postawę organów nadzoru budowlanego w kwestii ewentualnego prowadzenia procedury legalizacyjnej przewidzianej w art. 50-51 p.b. Istnienie w obrocie prawnym decyzji o zezwoleniu na użytkowanie jest swoistym potwierdzeniem legalności obiektu budowlanego, którego to pozwolenie dotyczy. Nie można zatem prowadzić postępowania legalizacyjnego w stosunku do obiektu, którego legalność potwierdza inny akt administracyjny. Jest to sprzeczne z regułami porządku prawnego, zasadami legalności i praworządności – art. 6 i art. 7 k.p.a. – i podważa zaufanie do organów państwa. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i uzyskanie przez tę decyzję przymiotu ostateczności, chronionego zasadą trwałości określoną w art. 16 k.p.a., stanowi dla inwestora ustawową gwarancję, iż może on prawnie korzystać z wybudowanego w sposób legalny obiektu”.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Bożena Czerwiec 19, 2018 o 07:10

Dzień dobry
Panie Mecenasie odnosząc przywołany wyrok do mojej samowoli budowlanej istnienie w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy też należy rozumieć, że decyzja ta determinuje postawę organów nadzoru budowlanego w kwestii ewentualnego prowadzenia procedury legalizacyjnej art. 50 – 51 p.b. Istnienie w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy jest swoistym potwierdzeniem legalności obiektu budowlanego. Czy nadzór budowlany może prowadzić postępowanie rozbiórkowe w przypadku przygotowania wszystkich dokumentów potwierdzających legalność budynku. Czy jest to sprzeczne z regułami porządku prawnego, zasadami legalności i praworządności art.6 i art. 7 – i podważa zaufanie do organów państwa. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie przez tę decyzję przymiotu ostateczności, chronionego zasadą trwałości określoną w art. 16 kpa, stanowi dla inwestora ustawową gwarancję iż może inwestor dążyć do zalegalizowania obiektu.

Bardzo proszę Pana Mecenasa o udzielenie odpowiedzi i podanie sygnatury wyroku.
Bożena Podeszwa

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: