Slider

Przedawnienie samowoli budowlanej – czy to możliwe ?

Czy za „starą” samowolę budowlaną można ponieść konsekwencje ?
Czy stare samowole budowlane się przedawniają ?
Czy samowola budowlana popełniona przez dziadka 70 lat temu jest wciąż samowolą budowlaną ?

Pytania związane ze „starymi” samowolami budowlanymi jakie usłyszałem w swojej praktyce mógłbym mnożyć.

Sprowadzają się one jednak do jednego pytania, a mianowicie, czy samowola budowlana się przedawnia ?
Czyli, czy upływ czasu, który nastąpił od jej popełnienia ma wpływ na konsekwencje/sankcje związane z jej popełnieniem ?
Jeszcze prościej – czy taką samowolę należy likwidować (legalizować).

Kraków - Długa

Przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 1994 roku obowiązywało sporo aktów prawnych, które regulowały kwestie związane z wybudowaniem obiektu bez odpowiednich zgód lub z naruszeniem przepisów.

Poczynając od najwcześniejszych aktów były to:
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1928 roku,
ustawa Prawo budowlane z 1961 roku,
ustawa Prawo budowlane z 1974 roku

Wszystkie te akty prawne, łącznie z obowiązującą obecnie ustawą Prawo budowlane z 1994 roku, nie przewidywały i nie przewidują przedawnienia samowoli budowlanej.
Więcej – wszystkie te akty prawne przewidywały postępowania dotyczące usuwania skutków budowy bez odpowiednich zgód.

Oznacza to tyle, że wszystkie obiekty budowlane wybudowane w wyżej wymienionych okresach, niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy nie podlegają abolicji – nie legalizują się z mocy prawa.

Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że na dzień dzisiejszy – 22 listopada 2017 roku – jakaś samowola budowlana, która powstała dawno temu ulegała legalizacji, a konsekwencje jej popełnienia się przedawniły.

Oczywiście inną kwestią jest, czy określony obiekt, co do którego istnieją wątpliwości, czy powstał legalnie, wymagał w czasie jego wznoszenia jakiejkolwiek zgody, a jeśli tak to jakiej i czy została ona wydana.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: