Slider

Przekroczenie granic dokonanego zgłoszenia robót budowlanych

Piszę na gorąco, bo właśnie wyszedłem z rozprawy z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

A sprawa była ciekawa.
Dotyczyła bowiem m.in. problemu związanego z możliwością odstąpienia od warunków zgłoszenia robót budowlanych.

Jak już wiecie z poprzednich wpisów, roboty budowlane mogą być wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jest jeszcze mała grupa robót budowlanych, na których wykonanie nie są potrzebne jakiekolwiek zgody organów).

Oczywistym jest (co do tego nie ma sporów), że konsekwencją odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę jest tryb naprawczy przewidziany w art. 50 i 51 Prawa budowlanego.

Natomiast kwestią sporną w orzecznictwie jest to, czy można odstąpić od warunków zgłoszenia, tj. czy można przekroczyć granice dokonanego zgłoszenia robót budowlanych. Pisząc jeszcze prościej, czy jeżeli zgłaszamy do organu chęć budowy obiektu o określonych wymiarach, to musimy go kropka w kropkę wykonać, czy jednak są dopuszczalne pewne odstępstwa od tego zgłoszenia. I czy w tej sytuacji można wdrożyć tryb naprawczy z art. 50 i 51 Prawa budowlanego (będący mniej dotkliwy w skutkach dla inwestora, niż tryb przewidziany dla samowoli budowlanej), czy też od razu należy wdrażać regulacje dotyczące samowoli budowlanej zawarte w art. 49 b.

Jest to ciekawy problem, z którym sądy administracyjne nie do końca sobie radzą.

Bowiem jedne sądy twierdzą, że odstąpić od zgłoszenia nie można, bo tego przepisy Prawa budowlanego nie przewidują (przewidują jedynie dla pozwolenia na budowę), a inne składy orzekające twierdzą, że od takiego zgłoszenia można odstąpić i wtedy przysługuje tryb naprawczy – bo niby dlaczego i na jakiej podstawie uprzywilejować jedynie tych, którzy budują na podstawie pozwolenia na budowę w stosunku do tych, którzy budują na podstawie zgłoszenia.

Na dzisiejszej rozprawie, w uzasadnieniu ustnym, nie udało mi się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, do której z opcji sąd krakowski się przychyla.

Pozostaje czekać na uzasadnienie pisemne.

Jak tylko je dostanę to będę o tym pisał!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: