Slider

Pytania na temat procesu budowlanego

W poprzednim tygodniu prowadziłem szkolenie z zakresu procesu inwestycyjnego (budowlanego). Zwróciło moją uwagę, że na szkoleniach, czy też w czasie spotkań z klientami często powtarzają się te same lub podobne pytania.
Dzisiaj krótkie odpowiedzi na kilka z nich.

Góra Żar drzewo

Czy zawsze jest wymagane pozwolenie na budowę?
Nie zawsze – są wyjątki, które pozwalają na prowadzenie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę.

Kto odpowiada za samowolę budowlaną?
Odpowiada: inwestor, właściciel lub zarządca nieruchomości.

Co grozi za samowolę budowlaną?
W postępowaniu administracyjnym: rozbiórka samowoli lub jej legalizacja, a w postępowaniu karnym: grzywna, kara ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czy zawsze inwestor odpowiada za użytkowanie budynku bez zezwolenia?
Zasadniczo tak, choć pojawiło się kilka ciekawych orzeczeń, które przełamują tę zasadę.

Czy przygotowywane nowe Prawo budowlane będzie łagodniejsze dla inwestorów?
Dla inwestorów, którzy budują domek jednorodzinny – tak, dla ich sąsiadów zasadniczo – nie!

Czy jeżeli organy administracji publicznej odmawiają wydania pozytywnego rozstrzygnięcia (decyzji, postanowienia), to warto się odwoływać (żalić) do wyższej instancji?
Tak ! Zdecydowania tak. Nie bać się organów i sądów.

Czy inwestor w procesie budowlanym zawsze odpowiada za zobowiązania wykonawcy, który nie wypłacił wynagrodzenia podwykonawcy (tzw. solidarna odpowiedzialność)?
Nie zawsze. Muszą być spełnione odpowiednie warunki do tego, aby inwestor odpowiadał. Przede wszystkim inwestor musi wiedzieć o tym, że podwykonawca wykonuje określone prace na budowie i za jaką kwotę.

Czy wykonawca robót budowlanych musi mieć zawsze podpisany protokół odbioru robót, aby móc się domagać płatność od zleceniodawcy?
Nie zawsze. Nawet jeżeli taki warunek jest w umowie, to nie musi, jeżeli zleceniodawca uchyla się od podpisania protokołu !

Co jest najważniejsze w umowie o roboty budowlane?
Precyzyjne określenie tego, co ma być wykonane i za ile – czyli przedmiot umowy i wynagrodzenie.

Czy dobra umowa zlikwiduje ryzyka związane z inwestycją?
Nie ! Może jedynie zminimalizować, ale nie ustrzeże nas przed problemami, które mogą nastąpić na każdym etapie inwestycji.

W najbliższych wpisach postaram się rozbudować niektóre z powyższych wątków.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarek Maj 4, 2015 o 09:46

Dzień Dobry.
Czy zmiana wykonania zbiornika na nieczystości ciekłe z prefabrykowanego fi 2000 na zbiornik z kręgów fi 1200 jest zmianą istotną, zmniejszyła się również pojemność zaprojektowanego zbiornika.
Jarek

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 6, 2015 o 09:42
Anna Maj 13, 2015 o 21:39

Witam,
Mam zapytanie czy na terenach wiejskich zgłoszenia i wnioski o pozwolenia
kieruje się do gminy?
Czy to możliwe, że uzyskanie zgody na przebudowę (dobudowanie 2 pomieszczeń w domu jednorodzinnym)
załatwiało się na zasadzie dokonania zmian w „mapce” w urzędzie gminy przez pracownika gminy.
Sprawa dotyczy lat 90, ojciec jest obecnie w podeszłym wieku i takie informacje mi przekazał. Mam obawy czy wszystko jest ok.

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 15, 2015 o 08:51

Dzień dobry,
ad. 1 – wniosek o pozwolenie na budowę składa się, co do zasady u Starosty.
Natomiast Wojewoda jest właściwy w sprawach obiektów i robót budowlanych:
1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;
4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
ad.2 – prawo nie przewidywało takiej możliwości
Pozdrawiam
5) usytuowanych na terenach zamkniętych.

Odpowiedz

Marta Grudzień 9, 2016 o 05:36

Witam,czy przesunięcie bramy wjazdowej i zmiana miejsca postojowego,w głąb podwórza,to zmiany istotne?

Odpowiedz

Jula Grudzień 10, 2018 o 03:29

Witam,
Od ponad 5ciu lat zmagamy sie z otrzymaniem pozwolenia na remont i rozbudowe budynku uznanego za zabytek. Poszukuje informacji na wiele tematów z którymi sie borykamy. W planie zagospodarowania z 2010 roku za naszą parcela, część łąki, która stanowiła pas przy Parku Tatrzańskim, uznano za budowlaną. Właścicielka jest wpływową osobą i skutecznie torpeduje nasze zamiary. Wyglada, że nie przebrniemy i się poddamy. Nasz piękny budynek ulegnie rujnacji jak wiele w Zakopanem.
Chciałam zapytać, czy na roboty na zgłoszenie potrzebny jest projekt techniczny. Myśle o wybudowaniu na granicy działki od ulicy 2×35 m2 bunkrów. Sama dziełka znajduje sie ok. 3.0 m powyżej ulicy. Nieznam jeszcze przeznaczenia; może kiosk czy garaż, itp.
Bardzo będę zobowiązana za odpowiedz.
Serdecznie pozdrawiam z Zakopanego

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: