Slider

Użytkowanie budynku bez pozwolenia na użytkowanie (lub zgłoszenia)

Zbudowałem zgodnie z pozwoleniem na budowę, to przystępuję do użytkowania budynku !

Zbudowałam zgodnie ze zgłoszeniem, to nie będę się bawiła w jakieś tam zgłoszenia zakończenia budowy.

Nie mam na to czasu, a dodatkowo w czasie kontroli nadzór budowlany będzie się zapewne czegoś czepiał i nakaże wszcząć postępowanie naprawcze przed zgodą na użytkowanie.

Niejednego inwestora korci przystąpienie do użytkowania budynku bez odpowiedniej zgody (zgody milczącej, czy też zwykłej zgody w formie decyzji administracyjnej).

Korci pomimo tego, że przepisy Prawa budowlanego przewiduje bardzo wysokie kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) bez stosownej zgody.

Nie zawsze jednak wymierzenie takiej kary przez nadzór budowlany jest zasadne.

samowola użytkowa

Wynika to z tego, że nie ma definicji ustawowej „przystąpienia do użytkowania”.
Inaczej pisząc – nie ma w obowiązujących przepisach określonych przesłanek, które wskazywałyby precyzyjnie, kiedy dokładnie dochodzi do „przystąpienia do użytkowania”.

Stąd też w sądach administracyjnych (w wyniku zaskarżania postanowień o nałożeniu kary) spieramy się z nadzorem budowlanym, czy kara finansowa została zasadnie nałożona.

No bo, czy zatowarowanie sklepu (ustawienie półek z towarem), ale bez dokonywania sprzedaży, jest już przystąpieniem do użytkowania budynku w rozumieniu Prawa budowlanego?

Czy ustawienie szaf i telewizora w mieszkaniu – po prostu urządzanie się – bez jego zamieszkiwania jest już przystąpieniem do użytkowania w rozumieniu Prawa budowlanego?

Czy ustawienie maszyn do produkcji opakowań w nowo wybudowanej fabryce, bez ich uruchomienia (a nawet uruchomienia próbnego) jest już użytkowaniem obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego?

Ja twierdzę, że nie – w przeciwieństwie do nadzorów budowlanych, z którymi toczę spory w tej materii w sądach administracyjnych.

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego należy rozumieć bowiem jako rozpoczęcie korzystania, używania przynajmniej części obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na budowę, samo natomiast przygotowanie do użytkowania obiektu nie jest tożsame „z przystąpieniem do użytkowania” budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dodatkowo – tak daleko idące stwierdzenia nadzoru budowlanego o tym, że nastąpiło przystąpienie do użytkowania budynku, bo w obiekcie kontrolowanym znajduje się na przykład maszyna drukarska, musi być poprzedzone starannie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym, czego niestety w wielu tego typu sprawach brak.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: