Slider

Warunki techniczne nie dla decyzji o warunkach zabudowy

Warto przypominać – bo organy administracji czasami o tym zapominają – o jednej istotnej kwestii związanej z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W trakcie postępowania związanego z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie bierze się pod uwagę (nie stosuje się) przepisów techniczno-budowlanych zawartych w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Organ wydający decyzję wz nie jest uprawniony do badania kwestii uregulowanych w tym rozporządzeniu, np. zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, czy też warunków odprowadzania ścieków.

Kwestie związane ze spełnieniem wymogów zawartych w warunkach technicznych budynków są badane na etapie wydawania pozwolenia na budowę, czy też w postępowaniu zgłoszeniowym.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

busia Kwiecień 21, 2018 o 16:07

Biorąc pod uwagę orzeczenia sądów administracyjnych, pogląd, iż na etapie ustalania warunków zabudowy niedopuszczalne jest jednoznaczne określenie usytuowania budynku na działce, nie jest taki oczywisty. Polecam orzeczenie WSA w Białymstoku z dnia
2017-11-28 sygn. akt II SA/Bk 680/17, w którym zaprezentowano dwa odmienne stanowiska dotyczące dopuszczalności orzekania w decyzji o warunkach zabudowy o usytuowaniu projektowanej zabudowy w granicy nieruchomości.

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 23, 2018 o 09:32

Dziękuję za komentarz !

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: