Slider

Współdziałanie współwłaścicieli budynku wzniesionego (częściowo) nielegalnie

Zdarza się w praktyce, że jeden ze współwłaścicieli budynku wykonuje roboty budowlane będące samowolą budowlaną bez zgody i wiedzy pozostałych współwłaścicieli.

Na przykład – dobudowuje do obiektu ganek, pokój, czy też nową kuchnię.

Dowiaduje się o tym nadzór budowlany, który przychodzi na kontrolę i stwierdza, że doszło do popełnienia samowoli budowlanej, którą nakazuje legalizować lub rozebrać.

Oczywiście wcześniej musi w tym zakresie przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające – ustalając czas popełnienia samowoli budowlanej i zakres nielegalnych robót, jak również inwestora tych robót.

znak kołobrzeg
Te informacje będą niezbędne do zastosowania odpowiednich przepisów związanych z ewentualną legalizacją części nielegalnego obiektu.
Ponadto będą niezbędne do ustalenia grona osób zobowiązanych do dokonania określonych czynności w celu likwidacji samowoli budowlanej (likwidacja = legalizacja lub rozbiórka).

Gdy bowiem obiekt budowlany stanowi współwłasność, a roboty budowlane zostały wykonane przez jednego ze współwłaścicieli i to w taki sposób jak wskazano wyżej, konieczne jest wyjaśnienie, czy legalizacja samowolnie wykonanych robót budowlanych nie będzie wymagała sporządzenia projektu budowlanego, który będzie obejmował także część dotychczasową.

Nierzadko bowiem samowole budowlane dokonują zmian w dotychczasowym budynku, a w tej sytuacji ewentualna rozbiórka może obejmować także tę część, która istniała przed rozbudową.

A w takiej sytuacji zarówno legalizacja, jak i rozbiórka wymagać będą współdziałania wszystkich współwłaścicieli budynku.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: