Slider

Wstrzymanie robót budowlanych

Wstrzymanie robót budowlanych, to nie jest miła informacja dla inwestora !

Raczej beznadziejna.

Zatem dzisiaj:

kto może i kiedy wstrzymać roboty budowane ?

Wbrew utartym przekonaniom roboty budowlane mogą być wstrzymane nie tylko przez:
organy nadzoru budowlanego, które wstrzymują roboty budowlane kiedy doszło do naruszenia przepisów prawa (m.in. popełnienia samowoli budowlanej, w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa na budowie, istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego, czy nawet naruszenia innych przepisów niż Prawo budowlane – pisałem już o tym tutaj i tutaj).

Ale mogą być wstrzymane również przez:

dzwigi-na-armii-krajowej

kierownika budowy – gdy ten stwierdzi możliwość powstania zagrożenia (jakiego zagrożenia to już Prawo budowlane nie precyzuje, ja jednak twierdzę, że w przypadku zagrożenia, o którym mowa w art 50 ust. 1 – czyli zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska);

inspektora nadzoru inwestorskiego – w sytuacji, gdyby kontynuacja robót budowlanych mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

i co ciekawe, pośrednio

projektanta, który może wystąpić wpisem do dziennika budowy o wstrzymanie robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem. Taki wpis nie powoduje automatycznie obowiązku wstrzymania robót, ale w praktyce jest podstawą do wstrzymania robót przez nadzór budowlany, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

bożena Listopad 21, 2016 o 07:30

Panie Damianie, a jeżeli Nadzór Budowlany prowadzi postepowanie o nie własciwe przepisy prawa budowlanego wstrzymuje roboty budowlane postanowieniem zobowiązuje do złozenia szeregu dokumentów , a następnie wydaje decyzje rozbiórkowa z art. 48. Czy postepowanie nadzoru jest własciwe. Najpierw dązy do legalizacji nie sprawdza dokumentów przygotowanych a dokumenty są złozone w nadzorze. I mogę też rozumieć że decyzja rozbiórkowa jest nie wykonalna.
Proszę o udzielenie mi odpowiedzi fachowej.
Pozdrawiam Bożena

Odpowiedz

Damian Buniak Listopad 21, 2016 o 11:36

Dzień dobry,
nie do końca rozumiem Pani pytanie.
Jeżeli następuje wstrzymanie robót budowlanych w związku z popełnioną samowolą budowlaną, to dopóki nie zostanie zalegalizowana samowola, to nadzór budowlany nie wyrazi zgody na wznowienie robót.
Więcej na temat samowoli budowlanej przeczyta Pani tutaj: http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/category/samowola-budowlana/
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dorota Listopad 22, 2016 o 10:16

Mam problem z organami zajmującymi się kwestią egzekucji postanowień decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ egzekucyjny jest jednocześnie wierzycielem. Twierdzi, że zwykłe pismo będące „odroczeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego” (dodam, że wydane bez podstawy prawnej) uwzględniające prośbę inwestora o „zawieszenie postępowania egzekucyjnego” jest wystarczające natomiast ani organ nadzoru ani organ egzekucyjny-wierzyciel nic nie mówią o wstrzymaniu robót budowlanych potwierdzone w jakimkolwiek dokumencie (np dzienniku budowy, decyzji czy postanowieniu organu nadzoru). W moim odczuciu coś tu jest nie tak, ponieważ organy działają na podstawie przepisów prawa i żadnemu z nich nie wolno na podstawie widzimisię inwestora (to on a nie kierownik budowy składał wyjaśnienia do protokołu) wstrzymać bądź wykonywanie robót bądź wykonanie decyzji i nie posługiwać sie przy tym procedurą i kompetencją prawną . Organy milczą na temat podstawy prawnej takiego działania a ja nie wiem czy wstrzymano roboty budowlane czy wstrzymano wykonanie decyzji i na tej podstawie „odroczono” wszczęcie egzekucji. Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Damian Buniak Listopad 23, 2016 o 12:28

Dzień dobry,
z powyższego opisu nie wynika, co się dokładnie wydarzyło w Pani sprawie.
Zwrócę jedynie uwagę, że wstrzymanie robót budowlanych w oparciu o art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego , czy też w oparciu o art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego następuje na podstawie postanowienia.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Maciej Maj 4, 2017 o 23:19

Witam,
Uzyskałem decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna w dniu 15 kwietnia (sobota), rozpoczałem roboty 18 kwietnia a sąsiad teraz próbuje zablokować budowę (napisał pismo 17 kwietnia -poniedziałek o przedłuzenie terminu do odwołania od decyzji). Czy powinienem sie obawiać jeżeli był strona postępowania i nie wniósł zażalenia w stosownym terminie 14 dni do ostateczności? Zainwestowałem juz w budowę a niedługo mam uruchamiać kredyty dlatego mam obawy czy złośliwość sąsiada nie zablokuje mi budowy?

Odpowiedz

Damian Buniak Czerwiec 5, 2017 o 09:48

Dzień dobry,
rozpoczęcie prac budowlanych na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nie niesie za sobą większego ryzyka wstrzymania prac budowlanych (chyba, że nastąpią takie sytuacje jak np. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego).

Odpowiedz

Piotr Październik 16, 2017 o 07:24

Dzień dobry.
W związku z niezgodnością projektu budowlanego ze stanem rzeczywistym, który obejmował m.in. częściowe rozbiórki obiektu (po odkopaniu ścian okazało się, że nie mają one fundamentów i dalsze prace rozbiórkowe grożą katastrofą budowlaną), kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru wykonali wpisy w dzienniku budowy o wstrzymaniu prac budowlanych. Teraz będzie wykonywana specjalistyczna ekspertyza stwierdzająca faktyczny stan budynku i jego fundamentów oraz będzie określała jakie dodatkowe prace należy wykonać w celu zabezpieczenia budynku. Czy taki fakt inwestor lub kierownik budowy powinien zgłosić do inspektoratu czy wystarczy, że wpisali wstrzymanie prac do dziennika budowy?

Odpowiedz

Agnieszka Czerwiec 14, 2018 o 11:14

Dzień dobry
mam zagwozdkę czy można wstrzymać prace budowlane prowadzone na skutek ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w sytuacji kiedy pozwolenie to zostało wydane w mojej ocenie z rażącym naruszenie prawa i decyzja została zaskarżona do Marszałka Województwa (postępowanie trwa) a inwestor szybko buduje żeby, jak sądzę domagać się odszkodowania w przypadku uchylenia tej decyzji. Czy istnieją jakieś wyroki NS w podobnej sprawie, art. prawne, instytucje do których mogę się zwrócić w tej sprawie lub na które mogę się powołać żeby wstrzymać budowę do czasu wyjaśnienia sprawy przez Marszałka

Odpowiedz

Malwina Lipiec 13, 2018 o 13:18

Witam,
w 2014 r wydano PB dla współwłaściciela na dokończenie rozbudowy budynku dwu lokalowego jednorodzinnego. W miedzy czasie inwestor dokonał istotnych zmian na budowie, w postaci rozbiórki wysokiego tarasu, który należał funkcjonalnie do jednego z lokali, ponieważ chciał podzielić fizycznie nieruchomość i ten taras stał „na przeszkodzie” podziałowi w linii prostej. Sprawa została zaskarżona do WSA, który prawomocnym wyrokiem nakazał doprowadzenie budowy do stanu zgodnego z PB. W międzyczasie ..sąd przepchnął podział gruntu i budynku, bo PINB, mając prawomocny wyrok WSA poprzez celowe chyba działanie nie zainteresował się wszczęciem postępowania przez pół roku, do czasu podziału nieruchomości…Obecnie -po roku- wszczęto postępowanie, ale zamiast doprowadzić do stanu zgodnego z PB -PINB zarządził …zamienne PB, natomiast w miejsce odbudowy zniszczonego obiektu /tarasu/ nakazał zrobić „zabezpieczenie” zgodne z Rozporządzeniem Min.Infrastruktury w/s warunków technicznych……….Nie wiem, czy dobrze mam rozumieć – że nakazują „zabezpieczenie” okna balkonowego, wiszącego 1 m nad ziemią..w inny sposób niż odbudowa TARASU zgodnie z PB ? Czy nie jest to obejście wyroku WSA ??? I czy jest możliwe zamienne PB dla działki, która de facto została -podzielona- a części gruntu mają już inne numery /niż pierwotnie jedna działka w PB/ i nie mają już zgodności z MPZP?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: