Slider

Zabudowa sąsiedniej nieruchomości – co robić, jeśli narusza Twoje prawo własności ?

Gdy jesteś właścicielem nieruchomości, w której sąsiedztwie planowana jest jakaś nowa inwestycja, może okazać się, że inwestycja ta będzie w zasadniczy sposób wpływała na Twoją nieruchomość. Na przykład poprzez to, że ze względu na jej położenie oraz planowaną wysokość będzie przesłaniała Twoją działkę.

Co możesz wówczas zrobić?

Jeśli jesteś stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę dla takiej planowanej inwestycji (a najprawdopodobniej jesteś ponieważ Twoja działka znajduje się w obszarze oddziaływania tej inwestycji), to powinieneś w takim postępowaniu wziąć czynny udział (składając pisma z zarzutami, czy też wnosząc odwołanie lub skargę), po to aby bronić swoich praw (interesów).

Jak bowiem wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 28 lutego 2017 roku „W związku z tym, że własność i inne prawa majątkowe podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej, każdy właściciel nieruchomości ma prawo dokonać budowy, rozbudowy w taki sposób, by nie utrudniać właścicielom nieruchomości sąsiednich takich samych działań w stosownym, wybranym przez nich czasie. Zatem inwestor, który pierwszy zabudowuje swoją działkę, nie ma tylko z tego tytułu dodatkowych, większych uprawnień”.

I jeszcze jedno.

Z powyższego orzeczenia wynika również, że zabudowa poszczególnych nieruchomości nie powinna odbywać się w oparciu o zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”, a prawo własności poszczególnych sąsiadów powinno być traktowane w taki sam, jednolity sposób.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: