Architekci, inżynierowie budownictwa i urbaniści – idą zmiany – nowe zasady wykonywania zawodu

0 komentarzy

Czekają nas rewolucyjne zmiany związane z tworzonym od kilku lat Kodeksem urbanistyczno – budowlanym, który w swoim zamyśle ma przyspieszyć i uprościć proces inwestycyjny oraz usprawnić gospodarowanie przestrzenią.

Równolegle do prac nad w/w Kodeksem urbanistyczno – budowlanym prowadzone są prace nad zmianą regulacji dotyczącej wykonywania zawodu:

architekta,
inżyniera budownictwa,
urbanisty.

architekci inżynierowie urbaniści

W największym skrócie założenia są następujące:

-wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów architektów i inżynierów budownictwa wykonujących zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa, w miejsce obecnie obowiązujących (tj. odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – uregulowanej w ustawie z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa uregulowanej w ustawie z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa);

-proponuje się wprowadzenie egzaminu państwowego dla urbanistów skutkującego wpisem do rejestru urbanistów, który uprawniać będzie do wykonywania zawodu (do projektowania na szczeblu lokalnym i na szczeblu regionalnym);

-jedna ustawa będzie regulowała wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

-zostanie ujednolicony sposób nadawania uprawnień budowlanych poprzez rezygnację z wyodrębniania specjalizacji w ramach istniejących specjalności.

Więcej uwag do projektu w/w ustawy sporządzonych przez Małopolską i Śląską Okręgową Izbę Architektów znajdziecie tutaj i tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments