15 grudnia 2017

Biegły w budowlanym postępowaniu sądowym

0 komentarzy

Kiedy sprawa związana z procesem budowlanym trafia do sądu bardzo często w procesie tym pojawia się również biegły sądowy.

Dzieje się tak dlatego, że prawidłowe rozstrzygnięcie pewnych kwestii związanych z procesem budowlanym wymaga wiadomości specjalistycznych, a tych dostarczyć Sądowi może właśnie biegły sądowy.

A zatem w różnego rodzaju sprawach związanych przykładowo z prawidłowością wykonanych robót budowlanych, ustaleniem, które roboty zostały wykonane, a które nie, jakie są koszty wykonanych robót i jak je rozliczyć, kto zapłacić ma za niewłaściwe wykonanie robót budowlanych, w procesie cywilnym zetkniemy się z osobą biegłego sądowego.

Na co zatem zwrócić uwagę w tego typu sprawach?

biegły w procesie budowlanym

Po pierwsze, trzeba pamiętać, że biegły sądowy zasadniczo powoływany jest na wniosek którejś ze stron procesu.
Jeśli zatem w naszym interesie jest to, aby pewne fachowe kwestie wyjaśnił w sprawie specjalista, który zna się na procesie budowlanym, musimy złożyć wniosek o jego powołanie oraz musimy wskazać, na jakie pytania winien odpowiedzieć biegły sądowy i co powinien wyjaśnić.

Po drugie, już po sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego, która zazwyczaj przygotowywana jest na piśmie, musimy się z taką opinią dokładnie zapoznać.

Po trzecie, jeśli mamy do opinii określone uwagi, zarzuty bądź wątpliwości, na przykład częściowo lub w całości się z nią nie zgadzamy, należy to koniecznie zgłosić na piśmie i zawnioskować o to, aby biegły te nasze wątpliwości wyjaśnił i ustosunkował się do przedstawionych zarzutów. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie przez biegłego opinii uzupełniającej na piśmie, a ponadto możemy zawnioskować o to, aby biegły stawił się w Sądzie na rozprawie, tak abyśmy mogli zadać mu konieczne pytania.

Pamiętać bowiem należy, że często w sprawach z udziałem biegłego przedstawiona przez niego opinia stanowi podstawę do wydania wyroku w sprawie i często wyrok jest z nią zgodny.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments