Brak sprzeciwu nie oznacza legalizacji samowoli budowlanej

0 komentarzy

Kilka dni temu pisałem, że przystąpienie do użytkowania obiektów o mniej skomplikowanej konstrukcji (np. domków jednorodzinnych) musi poprzedzać zawiadomienie nadzoru budowlanego o tym fakcie. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia urzędnicy mają 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu blokującego możliwość użytkowania obiektu.

Brak doręczenia sprzeciwu inwestorowi jest zielonym światłem dla przystąpienia do użytkowania.

Jednak pamiętać należy, że cisza organu (brak doręczenia sprzeciwu) nie legalizuje ewentualnych istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Skuteczne jest zawiadomienie o zakończeniu budowy tylko w odniesieniu do obiektów wybudowanych zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę lub ze zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od tych warunków.

Istotnym jest również to, że obowiązujące przepisy nie przewidują okresu przedawnienia dla wykonania robót w sposób istotnie odbiegający od projektu budowlanego i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę. Powoduje to, że nadzór budowlany w każdym czasie może nakazać wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments