Pozwolenie na budowę

Odmowa pozwolenia na budowę z uwagi na błędnie obliczoną powierzchnię biologicznie czynną i intensywność zabudowy

Wpisy na moim blogu są inspirowane sprawami, które prowadziłem, prowadzę lub wynikają z dostrzeganych przeze mnie problemów związanych ze stosowaniem prawa.  Dzisiaj kolejna ze spraw, o której warto wspomnieć, gdyż będzie miała wpływ na stosowanie prawa w analogicznych sytuacjach.   Sprawa, która miała swój szczęśliwy finał w sądzie kilka dni temu.  Upraszczając znacząco stan faktyczny […]

15 października 2019

Nieważność pozwolenia na budowę, które jest realizowane (zrealizowane) 

Niesprawiedliwy – to jest przymiotnik, który najczęściej zdarza mi się słyszeć w kontaktach z klientami.  Tak bowiem moi klienci nazywają niektóre rozwiązania prawne, które dotykają ich bezpośrednio, pomimo tego, że dołożyli należytej staranności przy podejmowaniu decyzji niosących za sobą daleko idące skutki.   Zdarzyło mi się ostatnio przyjąć sprawę dotyczącą kupna nieruchomości, która w momencie […]

22 lipca 2019

Działka budowlana – gdzie ona jest ? Definicja działki budowlanej

Praktyka na okrągło boryka się z właściwym definiowaniem / kwalifikowaniem określonej nieruchomości jako działki budowlanej. Wynika to z wielości definicji działki budowlanej w aktach prawnych. Musisz bowiem wiedzieć, że w polskim systemie prawnym aż w trzech aktach prawnych możesz się spotkać z definicją działki budowlanej: w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ustawie o […]

4 czerwca 2019
0 komentarzy

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie odwołania od decyzji, na podstawie której odmówiono wydania pozwolenia na budowę. Okazuje się bowiem, że odmowa wydania pozwolenia na budowę nie jest sytuacją rzadką i niestety niemal zawsze jest dla inwestora sytuacją bardzo przykrą. Otrzymując jednak decyzję odmowną nie należy się poddawać, a wręcz przeciwnie należy wykorzystać dostępne środki prawne, aby […]

29 maja 2019

Newsletter

Zastosowanie definicji „zabudowy śródmiejskiej” – czy można ją stosować do zabudowy planowanej, czy odnosi się jedynie do ścisłego centrum. Jak oceniać intensywną zabudowę.

Prawidłowa interpretacja terminu „zabudowa śródmiejska” spędza sen z powiek wielu architektom, inwestorom i urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Potocznie przyjmuje się, iż zabudowa śródmiejska to zgrupowanie intensywnej zabudowy w śródmieściu miasta o zwiększonym stopniu skoncentrowania (nie rozproszona), zazwyczaj blisko rynku, czy też ratusza miasta. Jednakże orzecznictwo sądów administracyjnych  nieco inaczej podchodzi […]

24 maja 2019
0 komentarzy

Wznowienie postępowania dotyczącego ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – ciekawy wyrok WSA w Krakowie

Częstym problemem w praktyce jest to, że powstaje budynek, a osoby z sąsiedztwa dowiadują się o wydaniu pozwolenia na budowę dopiero w momencie rozpoczęcia prac budowlanych. To znaczy, że te osoby, bardzo często będące właścicielami działek sąsiadujących z nową inwestycją, nie były w ogóle informowane przez organ administracji architektonicznej o wszczętym w sprawie pozwolenia na […]

21 maja 2019
4 komentarze

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane wykonywane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których roboty budowlane zostają wykonane bez pozwolenia na budowę i dopiero po ich ukończeniu (lub w ich trakcie) inwestor podejmuje działania w celu uzyskania takiego pozwolenia. W takiej sytuacji jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej (starosta) dowie się o tym, iż obiekt, co do którego ma się toczyć postępowanie […]

29 marca 2019
0 komentarzy

Czy obniżenie krawężnika wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ?

Tytuł tego wpisu mógł zabrzmieć kontrowersyjnie i prowokacyjnie, ale czy rzeczywiście obniżenie krawężnika może łączyć się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę ? Co więcej, czy musi się wiązać z obowiązkiem uzyskania zezwolenia zarządcy drogi ? 2 x tak. Warto pamiętać, że każde urządzenie funkcjonujące jako połączenie drogi publicznej z działką położoną przy drodze, stanowiące […]

1 marca 2019