Kara za użytkowania budynku bez zezwolenia – czy zawsze będzie nakładana ?

0 komentarzy

Użytkowanie obiektu budowlanego bez stosownej zgody może wiele kosztować. 

Warto jedynie przypomnieć, że przed 2020 rokiem wystarczające było tylko ustalenie, że przystąpiono do użytkowania obiektu, natomiast pod rządami dzisiaj obowiązujących przepisów wymagane jest wykazanie, że obiekt jest użytkowany. 

NA POCZĄTKU OSTRZEŻENIE

Przepisy wskazują, że w przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów nadzór budowlany poucza inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub bez dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Organ nadzoru budowlanego potwierdza pouczenie wpisem w protokole kontroli, a w przypadku nieobecności inwestora lub właściciela, doręcza pouczenie na piśmie. 

Organ po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia sprawdza, czy obiekt budowlany lub jego część jest nadal użytkowany z naruszeniem prawa. 

W przypadku niezaprzestania użytkowania nadzór budowlany wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE A KARA ZA SAMOWOLĘ UŻYTKOWĄ

Powstaje jednak pytanie, czy kary za użytkowanie obiektu budowlanego bez stosownego pozwolenia można nałożyć w każdym przypadku ? 

Nie do końca – są sytuacje, w których kary za tzw. samowolę użytkową się nie nakłada.

Takiej kary nie można wymierzyć z powodu przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wykonanego bez wymaganego zezwolenia na budowę, czyli w warunkach samowoli budowlanej. 

Podobnie rzecz się ma w sytuacji, gdy na dany obiekt inwestor otrzymał pozwolenie nie na budowę, ale w trakcie inwestycji odstąpił istotnie od zatwierdzonego projektu budowlanego i toczy się postępowanie naprawcze.

KARA JEDYNIE ZA LEGALNIE ZAKOŃCZONĄ INWESTYCJĘ

Kara może być zatem nałożona jedynie za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego legalnie wykonanego, czyli takiego, który był realizowany na podstawie stosownych zgód (pozwolenia na budowę lub skutecznie dokonanego zgłoszenia). 

Wynika to z tej przyczyny, że kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania mają na celu wymusić na inwestorze formalne zakończenie inwestycji i legalne przystąpienie do użytkowania.

W sytuacji, gdy inwestycja była wykonana w warunkach samowoli budowlanej (bez uzyskania zgody na prowadzenie robót lub z istotnymi odstępstwami), to nie sposób mówić o tym, że omawiana kara będzie miała na celu wymuszenie na inwestorze formalnego zakończenia inwestycji, w sytuacji, gdy sama inwestycja była realizowana (zrealizowana) nielegalnie.

BRAK MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Wymagania zatem dotyczące formalnego odbioru wykonanego obiektu przed nadzorem budowlanym dotyczą jedynie obiektów, które zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowanym. 

Nie można skutecznie złożyć zawiadomienia (wniosku) o zakończeniu budowy w sytuacji, gdy inwestor dopuścił się samowoli budowlanej. 

Dlatego nawet jeśli inwestor nie kwestionuje faktu przystąpienia do użytkowania obiektu bez dokonania skutecznego zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wymierzenie kary za nielegalne użytkowanie nie ma podstaw, gdy obiekt powstał w warunkach samowoli budowlanej.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments