Data odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego ma znaczenie 

0 komentarzy

Jeżeli już dojdzie do odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, to postępowanie przed nadzorem budowlanym w tej sprawie musi również ustalić datę tego odstąpienia. 

Ma to wbrew pozorom bardzo duże znaczenie. 

Data wykonania robót budowlanych, które stanowią odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego wskazuje bowiem, jakie przepisy do likwidacji tej samowoli należy zastosować. 

DEFINICJA ISTOTNYCH ODSTĘPSTW OD PROJEKTU ISTNIEJE OD 2004 ROKU 

Wynika to z faktu, iż przepis definiujący, czym jest istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (art. 36 a ust. 5) zaczął obowiązywać w Prawie budowlanym dopiero 31 maja 2004 roku.   

Wcześniej Prawo budowlane w żaden sposób nie definiowało istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Przepisy aktualnie obowiązujące nie wskazują, że do robót wykonanych przed 31 maja 2004 roku stosuje się definicję istotnych odstępstw obowiązującą na dzień dzisiejszy (nie regulowały tego również przepisy przejściowe ustawy z 16 kwietnia 2004 roku, które wprowadzały definicję istotnych odstępstw). 

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że definicję istotnych odstępstw stosować można do robót wykonanych po 31 maja 2004 roku. 

CO Z ODSTĘPSTWAMI OD PROJEKTU POWSTAŁYMI PRZED MAJEM 2004 ROKU 

Nie można zatem definicji o istotnych odstępstwach obowiązującej na dzień dzisiejszy w Prawie budowlanym stosować do robót wykonanych przed 31 maja 2004 roku. 

Dlatego nadzór budowlany prowadzący postępowanie w tym zakresie – robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego przed 31 majem 2004 roku – ma znacznie wiekszą swobodę w uznaniu, czy określone roboty są odstępstwem.  

A zatem dla przykładu, jeżeli roboty budowlane wykonane z odstępstwami od projektu budowlanego zakończono w 2003 roku, to nie ma podstaw do stosowania norm zawartych w art. 36a ust 5 Prawa budowlanego, które definiują istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Organ ma obowiązek brać pod uwagę jedynie przepisy z daty realizacji robót budowlanych.

Nadzór budowlany może zatem uznać przykładowo, że odstępstwo polegające na wybudowaniu obiektu mniejszego od projektowanego (zmiana obrysu budynku) – nie jest istotne.

Więcej na temat istotnych i nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments