Decyzja o pozwoleniu na budowę a nieważność planu zagospodarowania przestrzennego

4 komentarze

Dla tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z określeniami zamieszczonymi w temacie dzisiejszego wpisu wspomnę krótko, iż plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawnym, który określa przeznaczenie oraz sposób zabudowy i zagospodarowania działki.

Natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę (wraz z projektem budowlanym) konkretyzuje to, co można na  działce zbudować.

W praktyce zdarza się, że plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę jest przed sądem administracyjnym unieważniany.

Powstaje wówczas pytanie, co się dzieje z decyzjami o pozwoleniu na budowę, które zostały wydane na jego podstawie.

Czy dzielą los planu zagospodarowania przestrzennego i są unieważniane, czy też można, mimo wszystko, na ich podstawie budować?

Czy istnieją instrumenty prawne pozwalające wyeliminować taką decyzję z obrotu prawnego, a w konsekwencji uniemożliwić realizację inwestycji ?

W niektórych sytuacjach prawo przewiduje możliwość pozbawienia ostatecznej decyzji administracyjnej mocy wiążącej – są to szczególne sytuacje regulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji).

Powstaje pytanie, czy wznowienie postępowania, czy też wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji będzie miał w takiej sytuacji zastosowanie.

Sądy są w tej kwestii  podzielone.

W jednym z wyroków wydanych w 2012 roku  Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że: „nie można stosować sankcji nieważności do decyzji wydanej na podstawie aktu prawa miejscowego, którego nieważność stwierdził sąd lub organ nadzoru w późniejszej dacie, albowiem brak podstawy prawnej odnosić można tylko do naruszenia prawa obowiązującego w dniu wydania przez organ decyzji”.

Co ciekawe kilka miesięcy później ten sam Sąd  orzekł odmiennie, uznając, że nie można mówić o zgodności planu z decyzją o pozwoleniu na budowę z uwagi na to, że stwierdzenie nieważności planu powoduje taki skutek, jakby planu w obrocie prawnym nigdy nie było, a zatem decyzja została wydana bez podstawy prawnej.

Jestem bardzo ciekawy, jak rozbieżności w tej kwestii zostaną rozwiązane w orzecznictwie w najbliższym czasie – prowadzę sprawy dotyczące tego problemu, a rozstrzygnięcia już wkrótce.

Warto jednak przypomnieć, że przy każdej próbie wzruszenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę należy brać pod uwagę przede wszystkim zasadę trwałości decyzji administracyjnej.

Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
weronika
weronika
10 lat temu

Czy byłby Pan uprzejmy podać sygn. akt cytowanych przez Pana orzeczeń, gdyż po samych datach nie mogę ich znaleźć.

Tomasz
Tomasz
9 lat temu

Dzień dobry

Czy w sprawie toczącej się przed WSA w Krakowie o której wspominał Pan w ostatnim wpisie, dotyczącej wpływu nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydane na jego podstawie decyzje o wydaniu pozwolenia na budowę zapadł już wyrok. Jeśli tak, czy mógłbym prosić o podanie sygnatury sprawy.

Pozdrawiam
Tomasz Majer