13 grudnia 2019

Decyzja o pozwoleniu na budowę po śmierci inwestora.  Dziedziczenie czy wygaszenie pozwolenia na budowę ? 

3 komentarze

Dzisiejszy wpis dotyczący dziedziczenia pozwolenia na budowę może na pierwszy rzut oka wydać się dosyć nietypowy, jednak okazuje się że wcale nierzadko inwestor, na którego wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, umiera podczas procesu inwestycyjnego. 

Co wówczas? 

Czy wydane pozwolenie na budowę nadal pozostaje ważne i można na jego podstawie kontynuować roboty budowlane, czy też z chwilą śmierci inwestora wygasa i trzeba szukać innego rozwiązania sytuacji?

ŚMIERĆ INWESTORA I CO DALEJ 

Zasadniczo decyzje administracyjne, które kierowane są do konkretnych osób nie podlegają dziedziczeniu na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

Śmierć zatem adresata prowadzić będzie do wygaszenia takiej decyzji administracyjnej. 

Inaczej jednak sytuacja przedstawia się z decyzją o pozwoleniu na budowę. Otóż decyzję tą w mojej ocenie uznać należy za akt nie tylko osobowy, ale również i rzeczowy, bowiem odnosi się ona do rzeczy tj. nieruchomości, a to sprawia, iż znajdują do niej zastosowanie przepisy o dziedziczeniu zawarte w Kodeksie cywilnym.

CHWILA ŚMIERCI INWESTORA TO OTWARCIE SPADKU

Innymi słowy z chwilą śmierci inwestora (adresata decyzji o pozwoleniu na budowę) wynikające z tej decyzji prawa i obowiązki przechodzą na jego spadkobierców, przy czym ma to miejsce już w chwili śmierci inwestora, bowiem wówczas dochodzi do tak zwanego otwarcia spadku, który jest momentem przejścia wszystkich praw i obowiązków zmarłego na jego następców prawnych. 

NOWI INWESTORZY ZE STARĄ DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

A zatem nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego dojdzie do sytuacji śmierci inwestora, inwestycja może być kontynuowana przez jego spadkobierców na podstawie dotychczas wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nie ma w tej sytuacji potrzeby przeprowadzenia postępowania przed organem związanego z przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oczywiście dla własnego bezpieczeństwa osoba chcąca kontynuować inwestycję po zmarłym inwestorze może wcześniej uzyskać postanowienie o nabyciu spadku po inwestorze i na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku oraz „starego” pozwolenia na budowę kontynuować budowę.

 NOWE POZWOLENIE NA BUDOWĘ PO ŚMIERCI INWESTORA

Zaprezentowane powyżej stanowisko nie zawsze spotyka się z aprobatą organów administracji publicznej, które czasami czynią trudności spadkobiercom inwestora w kontynuowaniu rozpoczętej już inwestycji stojąc na stanowisku, iż w takiej sytuacji niezbędnym jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednakże takiego przeniesienia dokonać nie można z uwagi na to, że do takiej czynności niezbędny jest inwestor i podmiot przejmujący wszelkie prawa i obowiązki wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę. W sytuacji śmierci inwestora nie można prowadzić postępowania, którego stroną byłby zmarły, gdyż – co oczywiste – nie mógłby on dokonać zbycia jakichkolwiek uprawnień, wyrazić swojej woli, czy złożyć oświadczenie.

Zatem gdyby przyjąć stanowisko, iż prawa i obowiązki wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę nie przechodzą na spadkobierców, to taka decyzja po śmierci inwestora winna być wygaszona, a nabywcom niedokończonej inwestycji pozostałoby wszczynanie nowego postępowania, zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Wydaje się to absurdalne. W szczególności mając na uwadze zmieniające się nieustanie prawo. 

Przykładem z życia wziętym może być sytuacja, w której już po wydaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (w trakcie realizacji inwestycji) zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego, który już nie zezwala na sytuowanie budynku, który jest realizowany. Oczywiście zgodnie ze „starą” decyzją o pozwoleniu na budowę – wydaną na zmarłego inwestora – może być ta inwestycja realizowana. Natomiast nowe pozwolenie na budowę – wydawane na nowego inwestora – będzie musiało uwzględniać przepisy planu zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie już po śmierci inwestora. Pozwolenie na budowę w pierwotnej wersji nie będzie mogło być w tej sytuacji wydane, a zatem nie będzie mógł powstać budynek, który wcześniej był zaaprobowany przez organy. 

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kinga
Kinga
2 lat temu

Witam
Mam pytanie odnośnie powyższego artykułu. Mam taką sytuację mianowicie inwestor zmarł spadkobiercą jest brat ma akt poświadczenia dziedziczenia. Pozwolenie na budowę było na inwestora który już nie żyje. Pytanie jest moje takie czy w takiej sytuacji spadkobierca może sprzedać rozpoczętą budowę i czy kupujący gdy stanie się prawomocnym właścicielem bez problemu będzie mógł dokończyć budowę występując o przepisanie pozwolenia na siebie bądź o nowe pozwolenie?
Pozdrawiam
Kupujący

Jan
Jan
2 lat temu

Witam mam pytanie odnośnie powyższego artykułu. A co w sytyłacji gdy pozwolenie na budowę zostało wydane na rolnika na zabudowę zagrodową. W trakcie budowy inwestor zmarł i już w trakcie rozpoczętej budowy przepisał budowę na córkę. Niestety córka nie jest rolnikiem. Jakie może być wyjście z takiej sytyłacji?