10 sierpnia 2018

Decyzja o pozwoleniu na budowę – warunki jej wydania określa tylko przepis

4 komentarze

Wydziały architektury często w swojej praktyce dla uzyskania pozwolenia na budowę wymagają więcej, niż miałoby to wynikać z przepisów prawa.

To jest praktyka powszechna !

Choć niezgodna z prawem !

Dla tych inwestorów (i architektów ich reprezentujących), którzy „cierpią” z tego powodu, bo wymaga się od nich działań nie mających podstaw w przepisach prawa, kilka wskazówek.

Organ wydający pozwolenie na budowę i zatwierdzający projekt budowlany może poddać ocenie jedynie te elementy złożonych dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Wynika to z tego, iż decyzja o pozwoleniu na budowę ma charakter związany, co oznacza w uproszczeniu, że gdy inwestor przedłoży komplet wymaganych dokumentów (są one wymienione w art. 34 Prawa budowlanego), które zostaną następnie pozytywnie zweryfikowane, to organ (właściwy wydział architektury) nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Te dwa kluczowe przepisy w Prawie budowlanym (wyżej wskazane) określają warunki wydania pozwolenia na budowę.

Oznacza to tyle, że na treść decyzji o pozwoleniu na budowę i projekt budowlany nie mogą mieć wpływu przesłanki przez ustawę niewymienione.

W odniesieniu do projektu architektoniczno-budowlanego organ prowadzący postępowanie zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę winien badać wyłącznie, czy zostało złożone stosowne oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dlatego inwestorze pamiętaj: przepisy art. 34 i 35 Prawa budowlanego nie dopuszczają jakiejkolwiek uznaniowości w sprawie wydania pozwolenia na budowę, ani możliwości uzależnienia wydania tego pozwolenia od spełniania dalszych warunków.

Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
agjsss
agjsss
4 lat temu

A może Pan podać przykłady takich nieuzasadnionych czy też nieprawnych wymogów stawianych przez organy?

Jerzy
Jerzy
4 lat temu

Uchwały rady miasta nie są prawem wiążącym, a jedynie wytycznymi?