Decyzja o warunkach zabudowy a uchwalenie planu miejscowego

4 komentarze

Z mojej praktyki wynika, że jeżeli dla określonego terenu uchwalono plan miejscowy, to wówczas – niejako automatycznie – wygasza się decyzję o warunkach zabudowy (wz).

To błąd !

Prawo nie jest tak bezwzględne dla posiadaczy decyzji o warunkach zabudowy.

Oczywiście organom prowadzącym tego typu sprawy jest wygodniej uznać, że jeżeli został uchwalony plan miejscowy dla określonego terenu, to decyzję wz należy wygasić.

Pamiętać jednak należy, że przepisy dają możliwość wygaszenia decyzji wz, ale jedynie w sytuacji, gdy po jej wydaniu zostanie uchwalony miejscowy plan, który zawiera inne ustalenia niż wcześniej wydana decyzja wz.

Zatem można wygasić decyzję wz, ale jedynie w sytuacji wyraźnych różnic między postanowieniami decyzji wz, a postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego.

cerkiew Berezka

Te różnice (odmienności – jak wskazuje ustawa) muszą być wyraźne.

Dlatego w takiej sytuacji – uchwalenia planu już po wydaniu decyzji wz – organ ma obowiązek zbadania, czy istnieją odmienności między decyzją wz, a uchwalonym planem miejscowym.
Co to oznacza w praktyce ?
Oznacza tyle, że organ powinien wnikliwie ustalić wszystkie warunki zabudowy wynikające z decyzji oraz warunki zabudowy wynikające z uchwalonego planu miejscowego (takie jak np.: wysokość budynku, linia zabudowy, wskaźnik powierzchni zabudowy). Następnie winien porównać je i dokonać wyczerpującej oceny, czy są one odmienne.

W sytuacji ustalenia, iż nie ma wyraźnych odmienności, nie ma też podstaw do wygaszenia decyzji wz.

Prawo dopuszcza bowiem współistnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wydanej przed jego wejściem w życie decyzji określającej warunki zabudowy !

Dlatego też nie jest dopuszczalne wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy automatycznie, gdyż nie ma bezwzględnego obowiązku jej wygaszenia.

Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Dorota
Dorota
3 lat temu

Witam. Do którego momentu obowiązuje prawomocna decyzja WZ – do momentu uchwalenia MPZP czy wejścia w życie MPZP (decyzja WZ wyraźnie odmienna od zapisów planu)? Czy pozwolenie na budowę wydane na podstawie prawomocnej WZ po dacie uchwalenia planu (wniosek złożony około 1,5 miesiąca przed uchwaleniem planu) i uprawomocnione przed datą wejścia w życie MPZP jest wydane prawidłowo?

Dorota
Dorota
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Ale jeśli zostało wydane pozwolenie na budowę, to nie będzie już decyzji wygaszającej.Chodzi o to, że osoby trzecie kwestionują wydane i prawomocne pozwolenie na budowę, twierdząc, iż decyzja pozwolenia na budowę nie powinna zostać wydana na podstawie WZ po dacie uchwalenia planu. Czy taki zarzut ma jakiekolwiek prawne potwierdzenie? Przecież decyzja pozwolenia na budowę została wydana przez właściwy organ Urzędu Miasta…