16 czerwca 2015

Decyzja o warunkach zabudowy – teren analizowany do określenia jego cech i funkcji

2 komentarze

W praktyce powstaje sporo problemów z obszarem, jaki winien być analizowany przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (decyzji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego).

Analizie powinny być poddane funkcje oraz cechy zabudowy terenu, na którym ma powstać nowa inwestycja.

Analiza cech i funkcji terenu jest potrzebna po to, aby nowa inwestycja była zgodna z zasadą tak zwanego „dobrego sąsiedztwa”, czyli nawiązywała funkcjami i cechami architektonicznymi do już istniejącej.

Zbik

Jeden z tej kategorii problemów rozstrzygał w ostatni czwartek Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, po tym jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził w wyroku z 30 lipca 2013 roku, że obszar do analizy wyznaczony przez organ gminy linią w kształcie koła powinien brać pod uwagę obszar, który znalazł się jedynie w granicach tej linii, pomijając obszar, który znajduje się na działce objętej analizą, ale już poza linią określającą obszar analizowany.

Naczelny Sąd Administracyjny, na razie w uzasadnieniu ustnym, stwierdził, iż jest to praktyka błędna w świetle obowiązujących przepisów prawa i że do analizy w zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze wyznaczonym wokół nieruchomości objętej wnioskiem o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy bierze się pod uwagę całą działkę, na której znajduje się linia określająca teren analizy, a nie jedynie jej fragment.

Czyli, pisząc prościej, jeżeli poddajemy analizie działkę sąsiednią, na której znajduje się budynek, a linia określająca obszar analizy biegnie np. 1 m od budynku, który nie znalazł się w obszarze zakreślonym linią, to nie można pominąć tego budynku w analizie określającej funkcje i cele terenu.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysiek
Krzysiek
4 lat temu

Witam,
Przypadkiem napotkałem Pana blog-ciekawe treści.
Sam zastanawiam się nad kupnem działki, która będzie wymagała wystąpienia o WZ i zastanawiam sie czy występując o WZ można wskazać projekt domu, który zamierza sie na tej działce wybudować jeśli już ją kupię. Oczywiście wszystkie inne zgody na media też będą dołączone.
Pozdrawiam