23 kwietnia 2021

Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną

8 komentarzy

Często się zdarza w postępowaniach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, że organ prowadzący taką sprawę odmawia jego udzielenia z uwagi na rzekomy brak dostępu planowanej inwestycji do drogi publicznej. Tymczasem często planowany budynek – wbrew stanowisku organów administracji architektoniczno  budowlanej — posiada dostęp do drogi publicznej zgodny z przepisami prawa.

PRZEPISY REGULUJĄCE KWESTIE DRÓG

Przypomnieć należy, że w polskim systemie jest wiele przepisów, które regulują zagadnienie dostępu do drogi publicznej w kontekście uzyskania pozwolenia na budowę – są one ujęte w wielu aktach prawnych. Dla przykładu podaję poniżej kilka z nich.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego stanowi, że obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 

Z kolei § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nakłada obowiązek zapewnienia dla działek budowlanych oraz budynków i urządzeń z nim związanych dojścia i dojazdu umożliwiającego dostęp do drogi publicznej, odpowiednich do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. 

Z kolei zgodnie z art. 1 ustawy o drogach publicznych drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z czterech wymienionych w ustawie kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych. 

droga wewnętrzna do działki budowlanej

DOSTĘP BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI DO DROGI PUBLICZNEJ 

Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej może być bezpośredni, jeżeli nieruchomość położona jest przy drodze publicznej lub pośredni, przez inne nieruchomości, na których albo ustanowiono służebność drogową albo stanowiących drogi wewnętrzne (drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych).Powyższe oznacza, że inwestor musi mieć dostęp faktyczny i prawny do drogi publicznej. Dostęp prawny oznacza, że musi on wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia sądowego. Faktyczny dostęp musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej.

DROGA WEWNĘTRZNA PROWADZĄCA DO DROGI PUBLICZNEJ 

Przepisy prawa nie formułują w ogólności żadnych wymagań w odniesieniu do parametrów technicznych dróg wewnętrznych, tak jak to występuje w przypadku dróg publicznych (które podlegają wymaganiom zawartym m.in. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy organ administracji architektonicznej rozpatrując wniosek o pozwolenie na budowę badać powinien, czy droga wewnętrzna zapewnia przede wszytskim faktyczny dostęp do drogi publicznej.

JEZDNIA, CIĄG PIESZO-JEZDNY, DOJŚCIE NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ

W rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazano, że: „Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3m.

Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

Zawarte w ww. rozporządzeniu regulacje określają (A) szerokość jezdni, (B) szerokość ciągu pieszo-jezdnego i (C) szerokość dojścia spełniającego funkcję dojazdu.  W niektórych sytuacjach droga wewnętrzna składająca się z samej jezdni o szerokości 3 metrów będzie spełniała wymagania dostępu do drogi publicznej planowanej inwestycji oczywiście przy uwzględnieniu przeznaczenia i zamierzonego sposobu użytkowania planowanych obiektów. 

JEZDNIA JAKO DOJŚCIE I DOJAZD DO DROGI PUBLICZNEJ 

W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że normy zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych zastrzegają, iż szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Zakładając więc nawet, że dojście i dojazd do działek budowlanych stanowi jezdnię, to szerokość ta nie narusza norm zawartych w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Jak stwierdza dalej Sąd przepisy o ruchu drogowym dopuszczają korzystanie przez pieszych z jezdni. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej nie wymagają też większej szerokości drogi dojazdowej niż 3 m. Jezdnia zatem o szerokości 3 m może więc być uznana za dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej”.

Jeżeli zatem droga dojazdowa (wewnętrzna) do drogi publicznej ma przynajmniej szerokość 3 m i prowadzi bezpośrednio do drogi publicznej, to warunek dostępności do drogi publicznej może być spełniony w przypadku dojazdu do planowanego budynku. Oczywiście inne będą wymagania dotyczące dojazdu, po którym mają jeździć samochody ciężarowe dojeżdżające do zakładu produkcyjnego, a inne w stosunku do samochodów osobowych dojeżdżające do domu jednorodzinnego, ale o tym we wpisie w najbliższym czasie.

Subscribe
Powiadom o
guest

8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
pablo
pablo
2 lat temu

A to jest bardzo ciekawe zagadnienie. W sumie mam taką sytuację, że działka została podzielona na mniejsze kawałki i z mojej działki o szerokości jakieś 20m, muszę jeszcze udostępnić 5m pas drogi… nie wiem tylko jaki imbecyl w ogóle zgodził się na podział tej działki, skoro potem nie ma na nich na nic miejsca.

Maciej
Maciej
2 lat temu

Ja rowniez mam taka sytuacje. Z mojej dzialki mam dostep do drogi gminnej poprzez droge prywatna/wewnetrzna o szerokosci 3m do ktorej mam sluzebnosc. Dostalem juz 2 razy odmowe pozwolenia na budowe wlasnie z racji na brak odpowiednio szerokiego dojazdu do dzialki.
Czy jesli droga prywatna zostanie przekazana na rzecz gminy i stanie sie droga gminna, to wtedy wymog szerokosci 4.5m nadal obowiazuje przy drodze gminnej? Dziekuje za odpowiedz

Dominika
Dominika
2 lat temu
Reply to  Damian Buniak

chętnie dowiedziałabym się, co to za wyrok, bo mam identyczną sytuację. Do mojej działki prowadzi ulica o szerokości 3m. Jest to droga prywatna, w której mam udziały, a która łączy się z drogą gminną. Nadzór budowlany zaznacza, że wniesie sprzeciw do zgłoszenia BRI.

Zuzanna
Zuzanna
2 lat temu

Odnosząc się do poruszonego przez Pana zagadnienia dotyczącego dostępu do drogi publicznej, chciałabym dopytać o podanie dokładnego źródła (Wyroku Sądu Administracyjnego) na który Pan się powołuje w akapicie
„JEZDNIA JAKO DOJŚCIE I DOJAZD DO DROGI PUBLICZNEJ
W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że normy zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych zastrzegają, iż szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Zakładając więc nawet, że dojście i dojazd do działek budowlanych stanowi jezdnię, to szerokość ta nie narusza norm zawartych w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Jak stwierdza dalej Sąd przepisy o ruchu drogowym dopuszczają korzystanie przez pieszych z jezdni. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej nie wymagają też większej szerokości drogi dojazdowej niż 3 m. „Jezdnia zatem o szerokości 3 m może więc być uznana za dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej”.

Mamy bardzo podobny problem, iż podzieliśmy jedną działkę na kilka mniejszych i teraz chcieliśmy dokonać darowziny niektórych z tych działek. Jednak notariusz utrzymuje, że słuzebność przejazdu 3m wpisana w księgę wieczystą niespełnia warunku o dostępie do drogi publicznej. Nadmienię, że przed naszą działką wybudowanych jest już kilka domów.

Czy jest mozliwość, powołać się na przytoczony przez Pana zapis, aby jednak darowizna mogła być realizowana bez dalszych problemów?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Arkadiusz
Arkadiusz
10 miesięcy temu

Starostwo nieprzyjelo wniosku o zgloszenie budowy bud gosp/ garazowego 35m ,poniewaz dz. Budowlana bm nie posiada dojazdu do droguipubl…
Wytyczona ,przylegajaca droga wewn 6m ..jest nadal dz.rolna. na mapach.pomimo wspolwlasnosci ttejze drogi wewn( dzialki .
Podobno w trybie PNB nie ma probkemu ,ale na zgliszwnie 35m ,jest problem..dzialka bm jest niezabudowana

Agnieszka
Agnieszka
9 miesięcy temu

Dziękuje za ten artykuł. Mam podobną sytuacje moja działka jest przy drodze wewnętrznej należącej do gminy, droga wewnętrzna jest połączona z drogą publiczną z ulicą. Gmina nie chce mi podzielić nieruchomości bo twierdzi że nie mam dostępu do drogi pubicznej.

Marcin
Marcin
6 miesięcy temu

Witam.
„W jednym z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny wskazał…”
Czy może Pan podać więcej szczegółów? Linka, nr sprawy, itp.?