5 marca 2020

Duże zmiany w Prawie budowlanym. Ustawa zmieniająca Prawo budowlane została podpisana przez Prezydenta

5 komentarzy

Nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 roku została podpisana przez Prezydenta RP 3 marca 2020 roku, co oznacza, iż jedynie kwestią 6 miesięcy jest wejście jej w życie. 

O zmianach pisałem wiele na blogu (i nie tylko) w ostatnim czasie. 

Dlatego dzisiaj jedynie skrótowo o najistotniejszych zmianach jakie wejdą w życie.

  • Powiększa się katalog obiektów, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, dotyczy to m.in.: różnego rodzaju automatów na bilety, paczkomatów, bankomatów do 3 m wysokości; urządzeń melioracji wodnej; budowy stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych; instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku; przydomowych tarasów naziemnych.
  • Dokumentacja projektowa wymagana do pozwolenia na budowę się zmieni. Będzie się składała z 3 części: 1/ projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu); 2/ projektu architektoniczno – budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe); 3/ projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna), który będzie składany na etapie zezwolenia na użytkowanie do nadzoru budowlanego, wcześniej należy go złożyć na ręce kierownika budowy.
  • Mają być legalizowane samowole budowlane istniejące ponad 20 lat, bez względu na to, czy są zgodne z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym i warunkach technicznych. 

  • Ponadto stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie mogło nastąpić po 5 latach. 
  • Zmienia się definicja obszaru oddziaływania obiektu – zostanie bowiem zawężony obszar oddziaływania jedynie do ograniczeń związany z zabudową terenu sąsiedniego (aktualnie przepis ten mówi o ograniczeniach związanych z zagospodarowaniem terenu – czyli pojęciem szerszym). Wpływ to będzie miało na wyznaczenie stron postępowania związanego z pozwoleniem na budowę. 
  • Zmienia się katalog istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego, który będzie dotyczył również sytuacji, w której odstąpienie w zakresie zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu zwiększa obszar oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany. Nie będzie natomiast uznane za istotne odstępstwo zwiększenie kubatury.
  • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę z jednego podmiotu na drugi nie będzie wymagane jeżeli własność nieruchomości została już przeniesiona na inny podmiot. Decyzja będzie przenoszona z mocy prawa na nowego właściciela.  
  • Cała procedura legalizacji samowoli budowlanej zostanie zmieniona – nie tylko będzie to dotyczyło, tzw. uproszczonej legalizacji dotyczącej samowoli budowlanych, które powstały przynajmniej 20 lat temu, ale również tych powstałych w innych okolicznościach. Nowością jest miesięczny termin na złożenie wniosku o legalizację samowoli budowlanej licząc od momentu wstrzymania robót budowlanych przez nadzór budowlany. 

Więcej na temat zmian znajdziecie tutaj. 

Subscribe
Powiadom o
guest

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Małmar
Małmar
4 lat temu

Nie jestem do końca przekonany czy takie ułatwienia legalizacji samowoli budowlanej są dobre, nawet jeśli stoją one od dawna. Czy nie będzie to oznaczało że nagle wiele koszmarków architektonicznych nagle zostanie zalegalizowanych?

Marcin
Marcin
4 lat temu

Chyba pomylka bo 3 marca nie lutego?

Moldes
Moldes
4 lat temu

A ta nieważność po 5 latach – dotyczy tylko decyzji wydanych po wejściu w życie ustawy, czy obecnie realizowanych inwestycji także?