Jednak to nie przypadek

0 komentarzy

Jednak nie było to przypadkowe orzeczenie.

Odnoszę się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wydanego w dniu 19 listopada 2013 roku, który opisałem tutaj.

IMG_1850Wyraziłem w nim zdziwienie, że sąd ten w uzasadnieniu pisemnym orzeczenia stwierdził, że istnieje możliwość  unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, która została wydana na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego następnie unieważnionego. Wydawało mi się wówczas, że jest to niezamierzony błąd sądu.

Dlatego wyraziłem swoje zdziwienie, gdyż wcześniej ten sam sąd w wyroku z dnia 29 sierpnia 2009 roku orzekł całkowicie odmiennie. Stwierdził bowiem, że nie ma podstaw do eliminowania takiej decyzji z obrotu prawnego jedynie z powodu nieważności planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego została wydana.

Tymczasem nie był to błąd, czy też przypadkowe zdanie.

Okazuje się bowiem, że w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 roku WSA w Krakowie stanął na stanowisku, iż unieważnienie planu zagospodarowania przestrzennego rodzi skutek polegający na tym, że decyzja (pozwolenie na budowę) wydana w oparciu o ten (nieważny) plan, również może być unieważniona.

Sąd krakowski w w/w wyroku stwierdza, iż: „W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ta podstawa odpada, a weryfikacja zgodności zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę z planem miejscowym jest niemożliwa. Skoro stwierdzenie nieważności rodzi skutki ex tunc, to przyjąć należy, że o takiej zgodności nie mogło być w ogóle mowy. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną w oparciu o plan miejscowy, który – jako nieważny – został następnie wyeliminowany z obrotu prawnego, ocenić należy jako pozbawioną podstawy prawnej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa”.

Można zatem mówić o pewnej linii orzeczniczej WSA w Krakowie w tego typu sprawach.

Polecam w tej sprawie wpisy, które umieściłem tutaj i tutaj oraz komentarze do nich.

Wkrótce napiszę jakie stanowisko zajął w tej sprawie Naczelny sąd Administracyjny, który kontrolował w/w wyrok.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o