Kara za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego

0 komentarzy

Za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez zezwolenia grozi kara finansowa.

Część osób, które interesują się tą tematyką dopowie, że kara grozi inwestorowi.

Jednak w niektórych sytuacjach nie jest to takie oczywiste.

W praktyce można się spotkać z sytuacjami, w których organy nadzoru budowlanego obciążają rzeczywiście inwestora.

Czy jest to praktyka zgodna z prawem ?

Nie zawsze.

Oczywiście zazwyczaj za nielegalne użytkowanie budynku będzie odpowiedzialny inwestor.

Są jednak sytuacje, w których powinien to być inny podmiot. 

Będzie nim podmiot, który podejmuje decyzję o przystąpieniu do użytkowania budynku bez zezwolenia, a inwestor nie ma na to wpływu.

Inwestorzy często po wybudowaniu, a jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przestają mieć jakikolwiek wpływ na obiekt budowlany, którego byli inwestorami.

Podmiotem zobowiązanym może być wówczas zarówno inwestorwłaściciel, czy też najemca.

Warto zwrócić uwagę, że Prawo budowlane nie mówi wprost, kto odpowiada za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez zezwolenia, mówi jedynie, że „kara jest nakładana za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego”.

Tym samym przypisanie odpowiedzialności inwestorowi, bez wyjaśnienia okoliczności pozwalających na ustalenie, kto faktycznie naruszył wymogi Prawa budowlanego jest przedwczesne.

Nadzór budowlany przed wymierzeniem kary finansowej winien zbadać w jakich okolicznościach doszło do przystąpienia do użytkowania budynku, a nadto rozpoznać również ewentualne okoliczności przejęcia władania nieruchomością przez inne podmioty.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o