10 października 2019

Kara za zajęcie pasa drogowego (niezbędne elementy do jej wymierzenia)

3 komentarze

O tym, że za zajęcie pasa drogowego reklamą, kioskiem, czy też schodami, wymierza się dotkliwe kary pisałem m.in. tutaj.

Jednakże praktyka pokazuje, iż organy stosując kary za zajęcie pasa drogowego popełniają wiele błędów przy ich wymierzaniu. Nie dotyczy to jedynie wysokości kary, ale  wręcz podstaw do jej wymierzenia.

POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Wydanie bowiem decyzji w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego musi być poprzedzone odpowiednim postępowaniem dowodowym, które ma za zadanie wykazać, czy rzeczywiście doszło do zajęcia pasa drogowego, a jeżeli tak, to również wielkości jego zajętości. 

Dlatego też organy prowadzące tego typu sprawy muszą w pierwszej kolejności ustalić przebieg granic pasa drogowego, gdyż elementem definicji pasa drogowego drogi publicznej są linie rozgraniczające ten pas. 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO USTALENIA GRANICY PASA DROGOWEGO

Takie ustalenia wymagają zbadania dokumentów, które będą określały pas drogowy, a w szczególności: ewidencji gruntów, ewidencji drogowej i książki drogi, o czym się często zapomina.

W książce drogi podawane są dane dotyczące szerokości i powierzchni pasa drogowego. Zatem aby udowodnić, że dany obiekt znajdował się w pasie drogi publicznej należy w pierwszej kolejności na mapie geodezyjnej wykazać – opierając się m.in. na treści książki drogowej – jaki jest przebieg granic pasa drogowego.

Na tak przygotowanej mapie winna zostać przedstawiona kolizja umieszczonych w pasie obiektów z liniami granicznymi pasa.

Podkreślenia wymaga to, iż nie są wystarczające do wskazania przebiegu pasa drogowego zwykłe mapy geodezyjne – nie wynika z nich bowiem, jaki jest przebieg linii granicznych pasa drogowego. Nie można bowiem bezspornie przyjmować, że granice działki ewidencyjnej określonej ulicy stanowią jednocześnie granice pasa drogowego. 

Taki dowód jest niewystarczający.

Dowód na okoliczność umieszczenia w pasie drogowym np. reklamy nie będzie pełny, jeżeli w materiałach dowodowych sprawy nie zostanie przedstawiony urzędowy dokument geodezyjny określający z jednej strony linie graniczne pasa drogowego, z drugiej zaś kolizję umieszczonego w pasie drogowym obiektu z tymi liniami. 

Pamiętać należy również, że dołączane przez urzędników na dowód zajęcia pasa drogowego notatki służbowe, czy dokumentacja fotograficzna nie są wystarczające i  mogą mieć w tego rodzaju sprawach wyłącznie znaczenie pomocnicze. 

Konkludując – bez przedłożenia mapy obszaru, na którym znajduje się pas drogowy z wyraźnie zaznaczonymi liniami granicznymi tego pasa decyzja o nałożeniu kary za zajęcie pasa drogowego będzie wadliwa. 

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Edmund
Edmund
3 lat temu

Pytanie – czy pas drogowy może iść po prywatnej działce? Mam budynek, który przylega do chodnika, na mapie geodezyjnej od ściany do granicy jest ok. 40 centymetrów. Urząd miasta twierdzi, że pas drogowy został wyznaczony po granicy budynku, w związku z tym reklamę jaką wieszam na budynku muszę z nimi uzgadniać – bo znajduje się w pasie drogowym. Czy możliwym jest, żeby wymagać ode mnie opłaty za zajęcie pasa drogowego – skoro ten pas jest na mojej działce? Ja się nie zrzekałem własności na rzecz gminy. Dzięki za sugestie co można w tej sprawie zrobić. Zaznaczę, że w piśmie od urzędu nie ma żadnej mapki ani wskazania, gdzie ten pas drogowy się znajduje.

Edmund
Edmund
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Dziękuję, ewentualnie mógłby Pan podać dokładne oznaczenie tego orzeczenia/wyroku dziękuję.