10 października 2019

Kara za zajęcie pasa drogowego. Co jest niezbędne do jej wymierzenia ? 

0 komentarzy

O tym, że za zajęcie pasa drogowego reklamą, kioskiem, czy też schodami, wymierza się srogie kary pisałem m.in. tutaj.

Jednakże praktyka pokazuje, iż organy stosując kary za zajęcie pasa drogowego popełniają wiele błędów przy ich wymierzaniu. Nie dotyczy to jedynie wysokości kary, ale  wręcz podstaw do jej wymierzenia.

Wydanie bowiem decyzji w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego musi być poprzedzone odpowiednim postępowaniem dowodowym, które ma za zadanie wykazać, czy rzeczywiście doszło do zajęcia pasa drogowego, a jeżeli tak, to również wielkości jego zajętości. 

Dlatego też urzędnicy prowadzący tego typu sprawę muszą w pierwszej kolejności ustalić przebieg granic pasa drogowego, gdyż elementem definicji pasa drogowego drogi publicznej są linie rozgraniczające ten pas. 

Takie ustalenia wymagają zbadania dokumentów, które będą określały pas drogowy, a w szczególności: ewidencji gruntów, ewidencji drogowej i książki drogi (o której urzędnicy całkowicie zapominają).

W książce drogi podawane są dane dotyczące szerokości i powierzchni pasa drogowego. Zatem aby udowodnić, że dany obiekt znajdował się w pasie drogi publicznej należy w pierwszej kolejności na mapie geodezyjnej wykazać – opierając się m.in. na treści książki drogowej – jaki jest przebieg granic pasa drogowego. Na tak przygotowanej mapie winna zostać przedstawiona kolizja umieszczonych w pasie obiektów z liniami granicznymi pasa.

Podkreślenia wymaga to, iż nie są wystarczające do wskazania przebiegu pasa drogowego zwykłe mapy geodezyjne – nie wynika z nich bowiem, jaki jest przebieg linii granicznych pasa drogowego. Nie można bowiem bezspornie przyjmować, że granice działki ewidencyjnej określonej ulicy stanowią jednocześnie granice pasa drogowego. 

Taki dowód jest niewystarczający.

Dowód na okoliczność umieszczenia w pasie drogowym np. reklamy nie będzie pełny, jeżeli w materiałach dowodowych sprawy nie zostanie przedstawiony urzędowy dokument geodezyjny określający z jednej strony linie graniczne pasa drogowego, z drugiej zaś kolizję umieszczonego w pasie drogowym obiektu z tymi liniami. 

Pamiętać należy również, że dołączane przez urzędników na dowód zajęcia pasa drogowego notatki służbowe, czy dokumentacja fotograficzna nie są wystarczające i  mogą mieć w tego rodzaju sprawach wyłącznie znaczenie pomocnicze. 

Konkludując – bez przedłożenia mapy obszaru, na którym znajduje się pas drogowy z wyraźnie zaznaczonymi liniami granicznymi tego pasa decyzja o nałożeniu kary za zajęcie pasa drogowego będzie wadliwa. 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o