Kary finansowe za użytkowanie budynku bez zezwolenia.

3 komentarze

Budujemy po to, by korzystać z tego, co wybudowaliśmy.

Jednak przystąpić do użytkowania budynku możemy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Jego brak może dużo kosztować podmiot (najczęściej inwestora), który przystąpił do użytkowania bez pozwolenia.

W sytuacji, gdy nadzór budowlany poweźmie informację o tym, że budynek jest użytkowany bez zezwolenia, to przeprowadzi kontrolę i wyda postanowienie o nałożeniu kary finansowej. Na postanowienie służy zażalenie, które koniecznie trzeba złożyć, gdy nie godzisz się z jego treścią.

Oczywiście przed wydaniem takiego postanowienia organ będzie musiał zebrać materiał dowodowy, z którego będzie ewidentnie wynikało, iż doszło do użytkowania nieruchomości, co nie zawsze jest takie oczywiste (nie ma bowiem w prawie budowlanym definicji użytkowania).

Kara finansowa zawarta w postanowieniu musi być obliczona w sposób prawidłowy.

Stawkę 500,00 zł mnoży się przez współczynnik kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnik wielkości tego obiektu (kategorie obiektów budowlanych oraz ich współczynniki wielkości zawiera załącznik do Prawa budowlanego). Dodatkowo stawka opłaty podlegać będzie dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Zatem karę za nielegalne przystąpienie do użytkowania obliczamy wg następującego wzoru:

S x K x W x 10

Gdzie:

s –  to iloczyn stawki opłaty (wynosi on 500 zł);

k –  współczynnik kategorii obiektu budowlanego;

w – współczynnik wielkości obiektu budowlanego;

10 – krotność stawki opłaty.

Dla przykładu kara za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, w którym jest prowadzony handel i którego kubatura wynosi od 2500 do 5000 metrów będzie obliczany w ten sposób: 500 x 15 x 1,5 x 10.

Jeżeli stało się i organ zarzuca Tobie przystąpienie do użytkowania bez odpowiedniej zgody, to zastanów się, czy rzeczywiście doszło do użytkowania obiektu budowlanego i czy kara została w sposób prawidłowy obliczona.

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
piotr
piotr
6 lat temu

Proszę o udzielenie odpowiedzi Spółka której jestem likwidatorem wybudowała hale magazynową w której składowany jest towar podmiotu który wynajmuje halę magazynową oraz budynek magazynowy z częścią biurową , w której pomieszczenia biurowe są wynajmowane / Obiekty są użytkowane bez pozwolenia od 1998 roku . Budynki zostały wybudowane zgodnie z pozwoleniem na budowę
1, czy Spółce grozi kara finansowa jeżeli moment rozpoczęcia użytkowania to 1998 rok
2. czy w stosunku do hali magazynowej ( powierzchnia 700 mkw ) można by było zgłosić zawiadomienie o zakończeniu budowy i zalegalizować w ten sposób użytkowanie
3. czy Spółce grozi opłata legalizacyjna
4. czy likwidator jako osoba fizyczna może być obciążony karą

Marcin
Marcin
5 lat temu

Witam.
Mam pytanie dot. tzw. oddania budynku jednorodzinnego do użytkowania. O jakie niezbędne „protokoły badań i sprawdzeń” chodzi w art. 57 ustawy Prawo budowlane. Gdzie dokładnie są wymienione te dokumenty, w jakim akcie prawnym.Dziękuję z góry za odpowiedź