Ostatnie komentarze

Łukasz, 2021-05-14 23:25:15:
Panie Damianie, apropo zmiany sposobu użytkowania. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można znaleźć zapisy w stylu dopuszczona zabudowa mieszkalna jednorodzinna, zabudowa mieszkalna jednorodzinna z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących, zabudowa pensjonatowa, obiekty usług komercyjnych itp. Który rodzaj zabudowy "zezwala" na wynajem krótkoterminowy? W miejscowych planach o samym wynajmie krótkoterminowym lub o budynkach zamieszkania zbiorowego ani słowa.
Komentarz do tekstu: Najem krótkoterminowy w budynku jednorodzinnym (czy wymaga zgody  na zmianę sposobu użytkowania budynku ?)
Piotr, 2021-04-28 12:48:35:
Tereny ZO oraz ZI są wyłącznie terenami zielonymi, które zgodnie z planem miejscowym nie będą mogły być nigdy zabudowane. To zupełnie inna sytuacja niż droga, chodnik, czy ścieżka rowerowa.
Komentarz do tekstu: Sposób obliczania współczynnika powierzchni biologicznie czynnej i intensywności zabudowy rozstrzygnięte w Naczelnym Sadzie Administracyjnym
Michał, 2021-04-14 10:51:20:
Panie Mecenasie, Po jakim czasie przedawniają się roszczenia kupującego względem sprzedającego w przypadku gdy budowa okazała się samowolą? Dziękuję bardzo, Michał
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana jako wada prawna. Kupno nieruchomości będącej samowolą budowlaną
Marcin, 2021-04-06 15:55:49:
jest to mur oporowy
Komentarz do tekstu: Kary za samowolę budowlaną
Anna, 2021-04-01 08:53:15:
Mam służebność drogi dojazdowej do posesji a mimo to nie wydano mi pozwolenia w 2020 rządając od właściciela drogi odrolnienia jej. Czy jest to zgodne z prawem? Dom który chcę przebudować stoi tam od 1982 roku.
Komentarz do tekstu: Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej, czyli o jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę
Damian Buniak, 2021-03-24 09:30:52:
Co to za mur ?
Komentarz do tekstu: Kary za samowolę budowlaną
Damian Buniak, 2021-03-24 09:30:00:
Konsekwencje będą podobne.
Komentarz do tekstu: Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej. Zmiany w prawie budowlanym (cz.3)
Damian Buniak, 2021-03-24 09:26:44:
Za mało wiem o sprawie ..
Komentarz do tekstu: Data samowoli budowlanej jest ważna
adam, 2021-03-23 13:03:02:
Szanowny Panie ! Zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kwestii legalizacji braku zgłoszenia do Starostwa prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest (chodzi o pokrycia dachowe budynków). Obowiązek taki wynika z § 6 ust 4 rozporządzenia Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania materiałów zawierających azbest z dnia 2.04.2004 r ( Dz. U. nr 71, poz. 649). W 74 obiektach na terenie gminy mieszkańcy wymienili eternitowe pokrycia dachu nie dokonując obowiązku zgłoszenia. Obiekty te powstały przed rokiem 1994r. Część z nich to garaże , stodoły, szopy, oraz budynki domów jednorodzinnych. PINB stoi na stanowisku, że w przypadku złożenia wniosku o legalizacje czynności - braku zgłoszenia usuwania azbestu - dokona kontroli kompleksowej budynku ze wszelkimi konsekwencjami. Czy istnieje forma kontroli problemowej ( ograniczającej się tylko do usunięcia eternitu) w działaniach PINB? Czy mógłby Pan zaproponować jakieś praktyczne rozwiązanie, z którym można byłoby zwrócić się do PINB?
Komentarz do tekstu: Data samowoli budowlanej jest ważna
Marcin, 2021-03-22 14:22:01:
Dzień dobry Mam problem z murem oporowym, który został postawiony bez pozwolenia bo wykonawca nie wiedział że należy mieć pozwolenie na budowę. Obecnie zostało to zgłoszone do nadzoru budowlanego i trwa postępowanie. Moje pytanie brzmi co mi grozi jeśli rozbiorę mur bez nakazu rozbiórki. Z jakimi konsekwencjami się to wiąże ?
Komentarz do tekstu: Kary za samowolę budowlaną