Ostatnie komentarze

Edward, 2022-11-10 18:17:30:
Dzień dobry, jestem właścicielem samowoli budowlanej (altany działkowej) stwierdzonej prawomocną Decyzją PINB w 2010 roku, altana przekracza swoją zabudową niecałe 5% powyżej 35 m2. W związku z taką sytuacją, nie wiem czy mogę skorzystać z obowiązującej od 19 września 2020 r. Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471) Na podstawie art. 36a, ust. 5, pkt. 2) - a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%. Uprzejmie proszę Pana mecenasa o szczegółową wykładnie czy istnieje możliwość zastosowania powyższego artykułu w niniejszej sprawie. Z poważaniem, Edward
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana – kiedy powstaje, kto odpowiada, legalizacja, nakaz rozbiórki, kary, przedawnienie, egzekucja, odwołanie
Zbigniew, 2022-11-04 17:16:30:
Dzień dobry Odnośnie pkt9. Miałem kontrolę PINB w mieszkaniu dot. kominów wentylacyjnych. Poprosiłem o kopię protokołu który został spisany. Odpowiedziano , że go nie otrzymam nawet do wglądu bo kontrola była prowadzona na zgłoszenie . Czy jest to zgodne z prawem?
Komentarz do tekstu: Kontrola nadzoru budowlanego
Damian Buniak, 2022-10-27 12:34:50:
Dzień dobry, jeśli nie chce Pan by obiekt objęty nakazem rozbiórki był rozebrany (kwestionuje Pan zarzuty wykonania robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej), to oczywiście powinien Pan złożyć odwołanie od nakazu rozbiórki. Proszę pamiętać, że jeżeli PINB pozostawał w zwłoce z wydaniem rozstrzygnięcia, tj. prowadził postępowanie zbyt długo w sprawie podejrzenia popełnienia samowoli budowlanej, to organ II instancji jakim w tym przypadku był WINB nie miał innego wyjścia i musiał zobowiązać organ I instancji do wydania rozstrzygnięcia (oczywiście nie mógł wskazać jakie merytoryczne rozstrzygnięcie winno być zawarte w decyzji PINB). Złożenie odwołania do WINB, otwiera Panu w przyszłości drogę zaskarżenia decyzji PINB i WINB do sądu administracyjnego. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Nakaz rozbiórki (rozbiórka budynku)
Dariusz, 2022-10-26 11:33:55:
W jakim trybie inny projektant może kwalifikować odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, skoro nie jest uczestnikiem procesu budowlanego.?
Komentarz do tekstu: Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – kiedy powstają, kto odpowiada, postępowanie naprawcze, egzekucja, odwołanie
Robert, 2022-10-24 19:56:02:
Witam, sąsiad złożył do PINB zawiadomienie o samowoli budowlanej której przyczynili sie moi rodzice. Przez 3 lata PINB odwlekał w czasie wydanie jakiejkolwiek decyzji. Sąsiad wystosował skarge do WINB który ten w odpowiedzi na skarge nakazał PINB wydanie decyzji wg art 49 w tym przypadku nakazie rozbiorki ( nakaz bo nie wywiązałem się z obowiązku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie) . Czy w tym przypadku ma sens odwoływanie się od decyzji o rozbiorce skoro WINB poniekąd nakazał wydanie decyzji zdognie z przepisami PB mówiącym o tym że nieprzedłożenie dokumentów skutkować będzie wydaniem decyzji o rozbiorce obiektu.
Komentarz do tekstu: Nakaz rozbiórki (rozbiórka budynku)
Damian Buniak, 2022-10-24 10:11:11:
Dzień dobry, wkrótce na blogu powinny się pojawić obszerne fragmenty uzasadnienia wyroku. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Pas drogowy musi być precyzyjnie określony, by wymierzyć karę za jego zajęcie
Damian Buniak, 2022-10-21 13:45:22:
Dzień dobry, jeśli została wydana ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki, to nie ma podstaw, by postępowanie legalizacyjne dotyczące tej nieruchomości było prowadzone. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Nakaz rozbiórki (rozbiórka budynku)
Anna, 2022-10-21 12:39:51:
Dzień dobry, mamy taką sytuację - PINB wydał nakaz rozbiórki. W wyniku odwołania się właściciela nieruchomości od ww. decyzji Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał nakaz rozbiórki w mocy. Decyzja WINB jest ostateczna, natomiast przysługuje jeszcze prawo zaskarżenia tej decyzji do WSA, co zapewne będzie miało miejsce. Pytane moje jest czy procedura legalizacyjna trwa (mimo ostatecznej już decyzji WINB)? Pytam w kontekście wydawania decyzji środowiskowej dla tej legalizacji, gdyż procedura może być prowadzona jedynie w przypadku, gdy procedura legalizacyjna się toczy. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Komentarz do tekstu: Nakaz rozbiórki (rozbiórka budynku)
Patryk, 2022-10-21 12:00:12:
Witam Czy można prosić o podanie sygnatury cytowanego wyroku WSA w Krakowie?
Komentarz do tekstu: Pas drogowy musi być precyzyjnie określony, by wymierzyć karę za jego zajęcie
Damian Buniak, 2022-10-17 11:53:57:
Dzień dobry, dokumentów można szukać w starostwie lub archiwach. Natomiast nawet przyjmując (z ostrożności), że obiekty są samowolą budowlaną, to można rozważyć ich legalizację. Sposobów i trybów jest wiele - proszę poczytać tutaj:https://prawobudowlane-blog-buniak.pl/samowola-budowlana-kiedy-powstaje-kto-odpowiada-legalizacja-nakaz-rozbiorki-kary-przedawnienie-egzekucja-odwolanie/ i tutaj:https://prawobudowlane-blog-buniak.pl/data-samowoli-budowlanej-jest-wazna/ . Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Jak poradzić sobie z samowolą budowlaną ?