Ostatnie komentarze

Paweł, 2021-06-23 11:12:33:
Jestem projektantem. Na etapie realizacji inwestycji kierownik budowy chce wprowadzić zmiany. Projekt dotyczy odcinka sieci wodociągowej. Do tego projektu opracowany został operat wodno -prawny i została wydana decyzja pozwolenia wodnoprawnego. Proponowane przez kierownika zmiany polegają na: 1. Zmianie trasy sieci w stosunku do zatwierdzonego PZT. 2. Zmianie długości odcinka sieci 3. Zmianie lokalizacji studzienek. Wszystkie te zmiany dokonane mają być na działkach objętych projektem. Kierownik budowy uważa te zmiany za nieistotne. Ja mam wątpliwości.
Komentarz do tekstu: Istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – kiedy powstają, kto odpowiada, postępowanie naprawcze, egzekucja, odwołanie
Marcin, 2021-06-17 14:37:37:
Szanowny Panie Mecenasie, Zastanawiam się czy nie wytoczyć mojemu pierwszemu KB sprawy za rażące niedopilnowanie mojej budowy, a przez to przepuszczenie mnóstwo rażących błędów i niezgodności z projektem czy sztuką budowlaną. Mój drugi KB miał z tego powodu potem wiele do poprawy ale niektóre sprawy nie zostały rozwiązane, a są kluczowe. W jaki sposób trzeba rozpocząć taki proces ? czy trzeba gdzieś najpierw to zgłosić ??? Z początku nie chciałem tego robić i włóczyć się po sądach ale stwierdziłem, że należy się nauczka KB, a mnie odszkodowanie tym bardziej że przez poprawki i pewne problemy poniosłem już ogromne koszty oraz budowa mi się przeciągnęła o rok. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana jest przestępstwem. Odpowiedzialność karna inwestora, kierownika budowy, kierownika robót, projektanta za wykonywanie robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej
pablo, 2021-06-10 11:42:34:
A to jest bardzo ciekawe zagadnienie. W sumie mam taką sytuację, że działka została podzielona na mniejsze kawałki i z mojej działki o szerokości jakieś 20m, muszę jeszcze udostępnić 5m pas drogi... nie wiem tylko jaki imbecyl w ogóle zgodził się na podział tej działki, skoro potem nie ma na nich na nic miejsca.
Komentarz do tekstu: Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną
Radosław, 2021-06-04 13:42:36:
Tylko jak to wyjaśnić Paniom w starostwie, (wrocławskim) które wydają pozwolenia? Do czego należy się odwołać i powołać aby wydały zgodę. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Droga wewnętrzna (rola) jako komunikacja z drogą publiczną 
Damian Buniak, 2021-05-24 08:30:17:
Dzień dobry - co do zasady z upływem roku od dnia dowiedzenia się o wadzie. Pozdrawiam.
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana jako wada prawna. Kupno nieruchomości będącej samowolą budowlaną
Damian Buniak, 2021-05-24 08:07:18:
wszystkie i jednocześnie żadne - brak odpowiednich definicji ...
Komentarz do tekstu: Najem krótkoterminowy w budynku jednorodzinnym (czy wymaga zgody  na zmianę sposobu użytkowania budynku ?)
Łukasz, 2021-05-14 23:25:15:
Panie Damianie, apropo zmiany sposobu użytkowania. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można znaleźć zapisy w stylu dopuszczona zabudowa mieszkalna jednorodzinna, zabudowa mieszkalna jednorodzinna z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących, zabudowa pensjonatowa, obiekty usług komercyjnych itp. Który rodzaj zabudowy "zezwala" na wynajem krótkoterminowy? W miejscowych planach o samym wynajmie krótkoterminowym lub o budynkach zamieszkania zbiorowego ani słowa.
Komentarz do tekstu: Najem krótkoterminowy w budynku jednorodzinnym (czy wymaga zgody  na zmianę sposobu użytkowania budynku ?)
Piotr, 2021-04-28 12:48:35:
Tereny ZO oraz ZI są wyłącznie terenami zielonymi, które zgodnie z planem miejscowym nie będą mogły być nigdy zabudowane. To zupełnie inna sytuacja niż droga, chodnik, czy ścieżka rowerowa.
Komentarz do tekstu: Sposób obliczania współczynnika powierzchni biologicznie czynnej i intensywności zabudowy rozstrzygnięte w Naczelnym Sadzie Administracyjnym
Michał, 2021-04-14 10:51:20:
Panie Mecenasie, Po jakim czasie przedawniają się roszczenia kupującego względem sprzedającego w przypadku gdy budowa okazała się samowolą? Dziękuję bardzo, Michał
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana jako wada prawna. Kupno nieruchomości będącej samowolą budowlaną