Ostatnie komentarze

Mariola, 2020-09-21 10:40:44:
Co zrobić w sytuacji, gdy projektowany taras był naziemnym a w rzeczywistości z racji ukształtowania terenu jest na wysokości ponad 3 m i w związku z tym posadowiono go na słupach. Czy to powoduje zmianę pozwolenia na budowę i złożenie nowego projektu?
Komentarz do tekstu: Ważna zmiana Prawa budowlanego z sierpnia 2018 roku – dotycząca istotnych odstępstw od projektu budowlanego
Tomek, 2020-09-21 10:35:23:
Co z karą za użytkowanie w takim przypadku? Skoro nie dochodzi do decyzji o użytkowanie? Co oznacza "od zakończenia budowy"? - brak jest jasnej klarownej definicji? Jak liczyć te 20 lat? Jeżeli liczymy to w latach, to jak komuś mija np. dziś 21.09.2020 od zakończenia budowy, to czy jest to ten termin a nie np. rok 1 styczeń 2021 - okres mierzony w pełnych latach ? Swoją drogą co z przedawnieniem użytkowania budynku a nowy sposób naliczania kar z tego tytułu. Dodatkowe przepisy mówią, że jak ktoś taką karę otrzymał to według nowych przepisów karany być nie może. Ale co zrobić z takimi inwestorami, którzy już użytkują i mieszczą się w widełkach czasowych dotyczących przedawnienia.
Komentarz do tekstu: Uproszczona legalizacja (abolicja) starych samowoli budowlanych
Damian Buniak, 2020-09-21 08:44:06:
Dzień dobry, zapis w mpzp o przeznaczeniu terenu pod budownictwo wielorodzinne nie wyklucza sytuowania garaży, warto jednak przeanalizować inne przepisy tego planu, które mogą wykluczyć sytuowania tego typu obiektów. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana – podstawa to legalizacja
Piotr, 2020-09-19 22:11:14:
Dzień Dobry, mam pytanie o możliwość legalizacji zespołu garaży blaszanych/murowanych (+10 sztuk), na planie miejscowym z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. Czy z takim planem zagospodarowania, legalizacja będzie możliwa ?, czy też plan miejscowy musi dokładnie zezwalać na możliwość zabudowy garażami , aby taka legalizacja była możliwa ?
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana – podstawa to legalizacja
Damian Buniak, 2020-09-16 08:03:48:
Dzień dobry, warto zbadać inne dokumenty niż architektoniczno - budowlane, z których można będzie wywodzić, że dom został wybudowany legalnie. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Braki w dokumentacji obiektu budowlanego – konsekwencje ?
Radek, 2020-09-15 19:17:40:
Kupiłem dom z lat 60 bez dokumentacji i w archiwum prawdopodobnie też nic nie ma (projekt,pozwolenie na budowę,odbiór itp itd) a teraz moje pytanie co z tym mogę zrobić bo były właściciel nie posiadał owych dokumentow i jest przekonany że nie było samowoli budowlanej
Komentarz do tekstu: Braki w dokumentacji obiektu budowlanego – konsekwencje ?
Damian Buniak, 2020-09-15 08:04:20:
Dzień dobry, za samowolę budowlaną można ponieść odpowiedzialność administracyjną i karną (samowola budowlana jest przestępstwem), są to dwa odrębne, niezależne od siebie postępowania. Nadzór budowlany (a następnie sąd administracyjny) zajmuje kwestiami administracyjnymi - dokonuje czynności,które mają na celu zlikwidowanie samowoli budowlanej poprzez jej zalegalizowanie, albo usunięcie (rozebranie). Natomiast odpowiedzialnością karną zajmują się organy ścigania, a następnie sąd karny. Sąd karny może skazać sprawcę samowoli budowlanej np. na karę grzywny. W postępowaniu karnym sąd nie może nakazać rozbiórki nielegalnie wybudowanego obiektu, bo to nie jest jego kompetencja. Pozdrawiam
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana jest przestępstwem. Odpowiedzialność karna inwestora, kierownika budowy, kierownika robót, projektanta za wykonywanie robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej
Dorota, 2020-09-15 04:25:20:
Witam, Wobec powyższego co zyskuje się w przypadku ukarania winnego samowoli budowlanej? Co dzieje sie z samowolą budowlana czy sad nakazuje jej rozbiórkę czy wpierw próbuje zalegalizować?
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana jest przestępstwem. Odpowiedzialność karna inwestora, kierownika budowy, kierownika robót, projektanta za wykonywanie robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej
Damian Buniak, 2020-09-14 11:05:48:
Usunięcie z blaszaka drzwi nie musi czynić z tego obiektu wiaty.
Komentarz do tekstu: Część tekstowa i graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być ze sobą spójne
Damian Buniak, 2020-09-14 11:04:06:
niekoniecznie!
Komentarz do tekstu: Część tekstowa i graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być ze sobą spójne