9 stycznia 2018

Warto spisać protokół zaawansowania robót

2 komentarze

Przy realizacji umowy o roboty budowlane mają miejsce takie sytuacje (wcale nierzadko), że wykonawca czy inwestor nie chcą ze sobą już dłużej współpracować.

Najczęściej zdarza się to z uwagi na niewłaściwe prowadzenie robót, poważne opóźnienia w wykonywaniu robót czy też w regulowaniu wynagrodzenia, albo też wskutek szeregu problemów, które pojawiają się w trakcie realizowania inwestycji, którym strony nie są w stanie sprostać.

Niestety bardzo często jest też tak, że zejście wykonawcy z placu budowy odbywa się w warunkach poważnego sporu z inwestorem, a rozliczenie wykonanych prac wskutek niemożności porozumienia, kończy się w sądzie.

Są to sprawy trudne, a rozstaniu często towarzyszą nerwowe sytuacje.

maszyna krowoderskaNiemniej jednak i w takich trudnych okolicznościach należy zadbać o sporządzenie dokumentów, które w późniejszym okresie czasu pozwolą pod względem finansowym rozliczyć tę cześć inwestycji, która została zrealizowana.

W tym celu sporządzony powinien zostać protokół zaawansowania robót, w którym szczegółowo zostanie opisane jaki zakres prac został wykonany, zrealizowane roboty zostaną zwymiarowane, a nadto wskazane zostaną wszelkie wady i usterki, jeśli takie w wykonanych robotach budowlanych wystąpiły.

Opisany powyżej protokół ma istotne znaczenia zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy, a zatem pomimo trudnej sytuacji powinni oni dążyć do tego, aby spisać go wspólnymi siłami.

Nawet jednak w sytuacji, gdy jedna ze stron odmawia dokonania spisania takiego protokołu, dla własnego bezpieczeństwa należy go spisać jednostronnie, często bowiem będzie to dokument, który w dalszym postępowaniu będzie miał bardzo istotne znaczenie.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Miłosz Z.
Miłosz Z.
6 lat temu

Ja na swoim przykładzie nauczyłem się, że nie można nikomu ufać, z tym bardziej znajomym czy osobom z polecenia w kwestii budowy. Zawsze coś się może stać, dlatego warto mieć wszystko na papierze.